Werkgever kan werknemer alleen houden aan relatiebeding als hij de werknemer een lijst met relaties verstrekt

Werkgever kan werknemer alleen houden aan relatiebeding als hij de werknemer een lijst met relaties verstrekt
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2011 / 204
Vindplaats: Kantonrechter Rotterdam 18 november 2011, www.rechtspraak.nl, LJN: BU5268
Uitspraak

De werkgever die een werknemer wil houden aan een verbod dat hem verbiedt werkzaam te zijn voor een groot aantal relaties, moet de werknemer ook een lijst met die relaties ter beschikking stellen of anders de werknemer ontslaan uit het relatiebeding.

Dat besliste de kantonrechter te Rotterdam in het geval van een commercieel manager die van 1 januari 2007 tot 15 december 2010 bij een werkgever had gewerkt en daar toen zelf ontslag had genomen. Op de werknemer was een relatiebeding voor de duur van twee jaar van toepassing. De werknemer vraagt de werkgever dan om een lijst van de relaties waarom het zou gaan. Naar verluidt zou het gaan om tussen de 300 en 500 relaties en de werknemer zou die niet allemaal kennen. De werknemer beweert dat met de werkgever zou zijn afgesproken dat een lijst met relaties zou worden verstrekt. De werkgever betwist dat echter en wil de lijst niet verstrekken, omdat hij bang is dat de werknemer de betreffende relaties door zijn collega’s laat benaderen. Wat de werkgever betreft kan de werknemer hem bellen om te vernemen of een bepaalde partij op de lijst staat. Dat acht de werknemer echter weer niet werkbaar.

Als de werknemer afgifte van de lijst vordert bij de kantonrechter, wijst de kantonrechter deze vordering toe. Weliswaar kan de werknemer niet bewijzen dat overeengekomen zou zijn dat deze lijst zou worden verstrekt, maar de kantonrechter begrijpt de stelling dat het verstrekken van een dergelijke lijst gebruikelijk is, als een beroep op het beginsel van goed werkgeverschap en wijst de vordering op die grond toe. Volgens de kantonrechter is aannemelijk dat de werknemer de 300 tot 500 relaties van de werkgever niet allemaal bij name kent en is het niet werkbaar om per keer de werkgever te vragen of een partij op de lijst voorkomt, aangezien het werk van de werknemer bestaat uit het werven van klanten, bij welk werk hij de hele dag partijen benadert en door partijen benaderd wordt. Als de werkgever onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het verstrekken van de lijst met relaties, dan kan de werkgever de werknemer geheel of gedeeltelijk uit het relatiebeding ontslaan. Maar indien en voor zover de werkgever de werknemer wil houden aan het relatiebeding zal hij een lijst met relaties moeten verstrekken.


Commentaar

Dat een ex-werknemer moet weten voor welke relaties hij niet mag werken is natuurlijk begrijpelijk. Dat een werkgever er niet voor voelt om zijn cliëntenlijst aan een ex-werknemer ter beschikking te stellen is evenzeer begrijpelijk, maar onvermijdelijk als de werkgever de ex-werknemer toch aan het relatiebeding wil houden en het om een groot aantal relaties gaat.