Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 7 november 2018 heeft de regering bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans ingediend. Met het wetsvoorstel wordt een deel van de maatregelen uitgevoerd die in het regeerakkoord waren opgenomen ter verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt.
AlgemeenWetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in BalansMaatregelen rond flexibele arbeidKetenbepalingOproepovereenkomstenPayrolAanpassingen ontslagrechtCumulatiegrondProeftijdTransitievergoedingPremiedifferentiatie WW naar aard van contractCommentaarVindplaatsen