Arbeidsrecht abonnement

brochure arbeidsrecht abonnement 2020Door middel van het arbeidsrecht abonnement© biedt Kantoor Mr. van Zijl werkgevers en hun adviseurs pro-actieve ondersteuning op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing.

Het arbeidsrecht abonnement© kent een drietal varianten:
Elke variant is toegespitst op een ander niveau van dienstverlening en kennisoverdracht. U kunt zelf bepalen welke variant het beste bij uw behoefte past. Kantoor Mr. van Zijl is gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers bij de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken.

Voor meer informatie kunt u de brochure over het arbeidsrecht abonnement© downloaden.
Basis abonnement

Als deelnemer aan het basis abonnement hebt u recht op:
 • Periodiek actuele informatie:
  Wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) ontvangt u per e-mail een artikel van de nieuwsbrief "Arbeidsrecht Actueel” met beknopte actuele informatie op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen of de loonheffing.
 • Attenderingsservice:
  Indien wijzigingen optreden op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing, als gevolg waarvan werkgevers mogelijk actie zouden moeten nemen, ontvangt u ter signalering een e-mail met tips of waarschuwingen.
 • Telefonische helpdesk:
  Tien maal per jaar hebt u bij vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing recht op kort telefonisch advies. Hierbij gelden een aantal spelregels.
 • Model-arbeidsovereenkomsten:
  Met behulp van een wachtwoord hebt u recht op toegang tot het besloten deel van onze website (www.kantoormrvanzijl.nl) waar u modellen voor arbeidsovereenkomsten en bijbehorende bepalingen kunt downloaden.
 • Korting:
  Indien u opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden door ons kantoor hebt u recht op een korting van 10% op de tarieven van de advocaten  en register casemanagers van ons kantoor. Deze korting wordt verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde van betaling van onze declaraties binnen de betalingstermijn van veertien dagen.
Prijs basis abonnement: € 150 exclusief BTW per kalenderjaar.


Plus abonnement

Het plus abonnement bevat dezelfde diensten als het basis abonnement. Daarnaast hebt u echter recht op de volgende aanvullende diensten:
 • Attenderingsservice: tips en waarschuwingen (inclusief adviezen)
  Bij tips en waarschuwingen signaleren wij niet alleen kansen en bedreigingen, maar  geven wij u ook concrete adviezen waarmee u eventueel zelf gewenste acties kunt nemen.
 • Schriftelijk toelichting actualiteiten
  Wij sturen u schriftelijke toelichtingen op actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen, zoals belangrijke wetsvoorstellen of jurisprudentie.
 • Telefonische helpdesk:
  U kunt vaker (25 maal per jaar) gebruik maken van onze telefonische helpdesk.
Prijs plus abonnement: € 600 exclusief BTW per kalenderjaar.


Top abonnement

Het top abonnement bevat dezelfde diensten als het plus abonnement. Daarnaast hebt u echter recht op de volgende aanvullende diensten:
 • Deelname aan het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen
  Deelname aan het vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen. Dat vaktechnisch overleg vindt vier maal per jaar plaats op acht locaties verspreid over het land. Deelnemers aan het vaktechnisch overleg kunnen tijdens het overleg zelf onderwerpen aan de orde stellen door het inbrengen van vragen. Daarnaast worden de actualiteiten besproken aan de hand van de toelichtingen die als onderdeel van het plus abonnement vooraf zijn toegezonden, waarbij uiteraard ook vragen kunnen worden gesteld.
Prijs vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen (eerste deelnemer): € 900 exclusief BTW per kalenderjaar. Op dit bedrag wordt echter € 600 exclusief BTW in mindering gebracht wegens de kosten van het arbeidsrecht abonnement© (plusvariant). Aanvullende prijs voor de deelname aan de vier bijeenkomsten van het vaktechnisch overleg derhalve: € 300 exclusief BTW. Prijs voor elke tweede of volgende deelnemer €800 exclusief BTW per kalenderjaar.

Opzegging is (uitsluitend schriftelijk) mogelijk per kalenderjaar, steeds tot en met 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar.


Meer informatie: