Bestelformulier modellen AVG (privacywet)

U kunt de modellen met toelichting bestellen door hieronder uw gegevens in te vullen en te verzenden. U ontvangt van ons dan zo snel mogelijk het model met de toelichting.

De prijs van de verwerkersovereenkomst (met toelichting) is € 500,00 exclusief omzetbelasting. Voor dat bedrag krijgt u het recht om deze verwerkersovereenkomst te gebruiken in alle rechtsverhoudingen waarbij u zelf partij bent, hetzij als verwerkingsverantwoordelijke, hetzij als verwerker. U mag de overeenkomst echter niet zonder onze toestemming aan derden ter beschikking stellen om door hen te worden gebruikt. U mag de overeenkomst wel laten gebruiken door gelieerde vennootschappen waarvan u de naam bij de aanvraag hebt vermeld. U ontvangt de verwerkersovereenkomst en de toelichting beide als Word-document en als pdf-bestand. Daarbij zenden wij u ook een declaratie voor het bovengenoemde bedrag. De verzending vindt per e-mail plaats aan het door u hieronder op te geven e-mailadres.

Door de bestelling van modellen ontstaat tussen u en ons een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij u de opdrachtgever bent en waarbij Kantoor Mr. van Zijl B.V. de opdrachtnemer is. Op deze overeenkomst zijn onze algemene dienstverleningsvoorwaarden van toepassing. Klik hier om deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te bezien. In die voorwaarden is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing verklaard.

Uw gegevens

Organisatie: *
Naam contactpersoon: *
Functie:
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer:
E-mailadres: *

Namen van eventuele gelieerde bedrijven/organisaties die van het model
gebruik zullen maken:

Bijzonderheden:

Welke modellen wenst u te ontvangen?

Model voor een verwerkersovereenkomst (met toelichting)
Model voor een informatiebrief (met toelichting) *
Model voor een register van verwerkingsactiviteiten (met toelichting) *
Protocol voor het melden van datalekken en een register van datalekken (met toelichting) *
Protocol voor het gebruik van e-mail en internet *
Klokkenluidersregeling *

* Deze modellen worden momenteel opgesteld en zijn naar verwachting op korte termijn beschikbaar. .