Ondersteuning van assurantietussenpersonen bij advies over eigenrisicodragen Ziektewet of WGA

Per 1 januari 2017 wijzigen de wettelijke regels ten aanzien van het eigenrisicodragen (ter zake van de betaling van Ziektewet- en WGA-uitkeringen). Als assurantietussenpersoon moet u uw cliënten daardoor (opnieuw) adviseren over de vraag of zij er goed aan doen om na 1 januari 2017 eigenrisicodrager te zijn of niet. En als uw cliënten eigenrisicodrager willen zijn, moet u hen adviseren over de meest passende verzekering.

Voor een goed advies moet u niet alleen de situatie van uw cliënten en de verschillende verzekeringsproducten kennen. Ook vereist is kennis van de ingewikkelde wetgeving ten aanzien van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen, het eigenrisicodragen en ten aanzien van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die betaald moet worden als een werkgever geen eigenrisicodrager is. Welke uitkeringen moet een werkgever als eigenrisicodrager wel en niet zelf betalen? En hoe hoog zou de gedifferentieerde premie de komende jaren zijn als uw cliënt geen eigenrisicodrager zou worden?

Kantoor Mr. van Zijl beschikt over de gespecialiseerde kennis die u nodig hebt voor een goed advies. Als geen ander kunnen wij u als assurantietussenpersoon ondersteunen bij het adviseren van uw cliënten. Wij helpen u door het maken van een onderzoeksrapport over het eigenrisicodragen WGA en/of Ziektewet. En wij helpen uw cliënt bij eventueel schadeherstel. Het rapport dat wij maken bevat een inventarisatie en analyse en kan worden gevolgd door een telefonisch consult. 

En bovenal: wij zijn niet uw concurrent. Wij adviseren uw cliënten niet over de keuze tussen publiek en privaat verzekeren. En wij adviseren nooit over verzekeringen. Dat laten wij graag aan u over.

Lees verder...

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.