Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2019 controleren!

U heeft nog 00 days 00 hours 00 minutes 00 seconds
Op 30 november 2018 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de betreffende werkgever in 2019 aan de belastingdienst moet betalen.

De advocaten en adviseurs (register casemanagers) van ons kantoor realiseren voor onze cliënten grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers door een intensieve controle, niet alleen van het besluit van de belastingdienst, maar ook en vooral van de onderliggende uitkeringsbesluiten van het UWV. De besparingsmogelijkheden zijn veel groter dan u waarschijnlijk denkt. Soms kunnen besparingen worden gerealiseerd tot vijf jaar terug!

Als gevolg van deze termijn van vijf jaar is er in 2019 voor het laatst gelegenheid om nog te komen tot herziening van het premiebesluit van 2014. In dat jaar werden voor het eerst de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van flexwerkers (werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan) aan werkgevers toegerekend. Uit ervaring weten wij dat juist in het premiejaar 2014 veel Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers ten onrechte aan werkgevers werden toegerekend. Ook werkgevers die eigenrisicodrager zijn of waren hebben in 2014 met de toerekening van de uitkeringen van flexwerkers te maken gehad. Laat deze laatste gelegenheid om te komen tot premiebesparing niet verloren gaan en laat ons uw premiebesluit controleren!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website: www.vanzijl-advocaten.nl/schadelastbeperking.

Duur? Als gevolg van aan ons kantoor gegeven opdrachten tot controle van de premiebesluiten over 2018 bespaarden 100 werkgevers in totaal een bedrag van bijna € 10 miljoen aan premies. Deze werkgevers verdienden iedere geïnvesteerde euro gemiddeld ruim 24* maal terug! Zie voor meer details: www.vanzijl-advocaten.nl/resultatencontrolepremiebesluiten2018.

Meer informatie? Neem contact op met Michèle Sonneveld van ons kantoor (tel. 013 4635599; e-mail: m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl).

Controle van het premiebesluit is doorgaans zinvol voor werkgevers met een premieplichtige loonsom vanaf ongeveer € 800.000. Let op: tegen het premiebesluit van de belastingdienst moet binnen zes weken bezwaar gemaakt kunnen worden. Laat uw besparingskans niet voorbij gaan en neem tijdig contact met ons op!

Deze melding niet meer weergeven

Ondersteuning van assurantietussenpersonen bij advies over eigenrisicodragen Ziektewet of WGA

(Middel) grote werkgevers kunnen grote besparingen bereiken op de extreem hoge kosten die arbeidsongeschikte werknemers veroorzaken door periodiek zorgvuldig te onderzoeken of zij al dan niet eigenrisicodrager dienen te zijn voor de Ziektewet en WGA.

Als er Ziektewet- of WGA-uitkeringen zijn die aan de werkgever worden toegerekend, is die gedifferentieerde premie voor grote werkgevers al snel veel duurder dan het bedrag van die uitkeringen. Eigenrisicodragen kan dan een goede optie zijn om op de kosten van die uitkeringen te besparen.

Als assurantietussenpersoon moet u uw cliënten daardoor periodiek adviseren over de vraag of zij er goed aan doen om eigenrisicodrager te zijn of niet. En als uw cliënten eigenrisicodrager willen zijn, moet u hen adviseren over de meest passende verzekering.

Voor een goed advies moet u niet alleen de situatie van uw cliënten en de verschillende verzekeringsproducten kennen. Ook vereist is kennis van de ingewikkelde wetgeving ten aanzien van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen, het eigenrisicodragen en ten aanzien van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die betaald moet worden als een werkgever geen eigenrisicodrager is. Welke uitkeringen moet een werkgever als eigenrisicodrager wel en niet zelf betalen? En hoe hoog zou de gedifferentieerde premie de komende jaren zijn als uw cliënt geen eigenrisicodrager zou worden?

Kantoor Mr. van Zijl beschikt over de gespecialiseerde kennis die u nodig hebt voor een goed advies. Als geen ander kunnen wij u als assurantietussenpersoon ondersteunen bij het adviseren van uw cliënten. Wij helpen u door het maken van een onderzoeksrapport over het eigenrisicodragen WGA en/of Ziektewet. En wij helpen uw cliënt bij eventueel schadeherstel. Het rapport dat wij maken bevat behalve een inventarisatie en analyse alle gegevens die u nodig hebt om offertes op te vragen bij verzekeringsmaatschappijen. Vanzelfsprekend is een (telefonisch) consult mogelijk.

Daarbij zijn wij niet uw concurrent. Wij adviseren uw cliënten niet over de keuze tussen publiek en privaat verzekeren. En wij adviseren nooit over verzekeringen. Dat laten wij graag aan u over.

Wilt u meer informatie? Vul dan het onderstaande contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op, uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.

U kunt natuurlijk ook direct zelf contact opnemen. U kunt dan bellen (tel. 013 - 463 55 99) of mailen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm (m.sonneveld@vanzijlcasemanagement.nl) van ons kantoor.

Naam: *
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *