Onderzoek eigenrisicodragen

Per 1 januari 2017 wijzigen de wettelijke regels ten aanzien van het eigenrisicodragen (ter zake van de betaling van WGA-uitkeringen). 

(Middel) grote werkgevers kunnen grote besparingen bereiken op de extreem hoge kosten die arbeidsongeschikte werknemers veroorzaken door zorgvuldig te onderzoeken of zij eigenrisicodrager dienen te worden voor de Ziektewet en WGA, en zo ja per welke datum.

Werkgevers die al eigenrisicodrager zijn en die niet tijdig hebben gezorgd voor een nieuwe verzekering per 1 januari 2017, zijn automatisch publiek verzekerd bij het UWV en betalen dan verplicht drie jaar lang de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Als er WGA-uitkeringen zijn die aan de werkgever worden toegerekend, is die gedifferentieerde premie voor grote werkgevers al snel veel duurder dan het bedrag van de WGA-uitkeringen.

Lees hier wat er verandert.
Lees hier hoe wij u kunnen helpen om die besparingen te bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.