Register casemanagerc.chudaska@vanzijlcasemanagement.nl

Als casemanager helpt Cynthia graag de cliënten van Kantoor Mr. van Zijl en Van Zijl Casemanagement om verzuimkosten inzichtelijk te maken, te voorkomen en te reduceren.

Voordat Cynthia per 1 mei 2013 als register casemanager bij Van Zijl Casemanagement ging werken, had zij al de nodige ervaring als casemanager opgedaan. Vanaf 2002 was zij werkzaam als re-integratiespecialist en casemanager bij een grote verzekeringsmaatschappij. Als casemanager werkte zij daarbij voor het eigen personeel en als re-integratiespecialist voor werkgevers die het risico van het WGA-eigenrisicodragen privaat hadden verzekerd. In haar werk onderhield Cynthia contacten en overlegde zij met werkgevers, leidinggevenden, werknemers, arbodiensten, arbeidsdeskundigen, re-integratiebedrijven, verzekeraars en UWV. In 2012 sloot Cynthia de opleiding tot register case- en caremanager met goed gevolg af. De ervaring en deskundigheid die zij op deze wijze heeft opgedaan, stelt Cynthia graag ook in dienst van u.

C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht
– sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Register casemanagers

De casemanagers van Van Zijl Casemanagement beschikken over de vereiste specifieke deskundigheid en ervaring die nodig is om u te helpen te besparen op de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemer(s). Zij hebben een specifieke opleiding genoten op post-HBO niveau en zijn ingeschreven als lid van de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers) waardoor zij de titel "register casemanager" mogen voeren. De vereiste bijzondere deskundigheid en ervaring worden verder bevorderd door de samenwerking met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die op dit gebied gespecialiseerd zijn.

Samenwerking met advocaten van Kantoor Mr. van Zijl

Als u de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement wilt inschakelen, geeft u daartoe een opdracht aan één van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die voor de uitvoering van die opdracht vervolgens de register casemanagers inschakelt. De register casemanagers werken dus onder toezicht de betreffende advocaat, overigens zonder dat voor dat toezicht extra kosten in rekening worden gebracht.

Deze samenwerking tussen advocaat en register casemanager maakt dat eventuele vragen van de casemanager aan de advocaat snel worden beantwoord, dat wederzijdse kennisoverdracht wordt bevorderd en dat de advocaat wordt ingeschakeld zodra uw belang als werkgever vereist dat bezwaar, beroep of hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het UWV of dat een juridische procedure wordt ingesteld tegen een werknemer.