Register casemanagerm.florax@vanzijlcasemanagement.nl

Marja werkt met ingang van 1 januari 2015 als casemanager voor de cliënten van Kantoor Mr. van Zijl. Sinds 1999 werkte zij als HR-adviseur en later als casemanager voor een vervoersbedrijf. In 2012 sloot Marja de opleiding tot register case- en caremanager met goed gevolg af. Bij ons kantoor houdt Marja zich bezig met de begeleiding en advisering van werkgevers bij re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Daarnaast verleent zij ondersteuning aan de advocaten van ons kantoor bij bezwaar- en beroepszaken betreffende beslissingen van het UWV ten aanzien van Ziektewet- en WIA-uitkeringen.

M.F. (Marja) Florax Rccm is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht
– sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is M.F. (Marja) Florax Rccm verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Register casemanagers

De casemanagers van Van Zijl Casemanagement beschikken over de vereiste specifieke deskundigheid en ervaring die nodig is om u te helpen te besparen op de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemer(s). Zij hebben een specifieke opleiding genoten op post-HBO niveau en zijn ingeschreven als lid van de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers) waardoor zij de titel "register casemanager" mogen voeren. De vereiste bijzondere deskundigheid en ervaring worden verder bevorderd door de samenwerking met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die op dit gebied gespecialiseerd zijn.

Samenwerking met advocaten van Kantoor Mr. van Zijl

Als u de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement wilt inschakelen, geeft u daartoe een opdracht aan één van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die voor de uitvoering van die opdracht vervolgens de register casemanagers inschakelt. De register casemanagers werken dus onder toezicht de betreffende advocaat, overigens zonder dat voor dat toezicht extra kosten in rekening worden gebracht.

Deze samenwerking tussen advocaat en register casemanager maakt dat eventuele vragen van de casemanager aan de advocaat snel worden beantwoord, dat wederzijdse kennisoverdracht wordt bevorderd en dat de advocaat wordt ingeschakeld zodra uw belang als werkgever vereist dat bezwaar, beroep of hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het UWV of dat een juridische procedure wordt ingesteld tegen een werknemer.