Register casemanagerm.sonneveld@vanzijlcasemanagement.nl

Michèle heeft in 2013 met succes de postbachelor opleiding voor register casemanager afgerond. Tot 2012 werkte zij jarenlang als accountmanager inkomen voor een verzekeringsmaatschappij. Michèle heeft zich daarbij gespecialiseerd als consultant op het gebied van ziekteverzuim en WIA. Ten behoeve van de cliënten van ons kantoor houdt Michèle zich in de eerste plaats bezig met advisering van cliënten op het gebied van eigenrisicodragen.

M. (Michèle) Sonneveld Rccm is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht
– sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is M. (Michèle) Sonneveld Rccm verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Register casemanagers

De casemanagers van Van Zijl Casemanagement beschikken over de vereiste specifieke deskundigheid en ervaring die nodig is om u te helpen te besparen op de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemer(s). Zij hebben een specifieke opleiding genoten op post-HBO niveau en zijn ingeschreven als lid van de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers) waardoor zij de titel "register casemanager" mogen voeren. De vereiste bijzondere deskundigheid en ervaring worden verder bevorderd door de samenwerking met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die op dit gebied gespecialiseerd zijn.

Samenwerking met advocaten van Kantoor Mr. van Zijl

Als u de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement wilt inschakelen, geeft u daartoe een opdracht aan één van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl, die voor de uitvoering van die opdracht vervolgens de register casemanagers inschakelt. De register casemanagers werken dus onder toezicht de betreffende advocaat, overigens zonder dat voor dat toezicht extra kosten in rekening worden gebracht.

Deze samenwerking tussen advocaat en register casemanager maakt dat eventuele vragen van de casemanager aan de advocaat snel worden beantwoord, dat wederzijdse kennisoverdracht wordt bevorderd en dat de advocaat wordt ingeschakeld zodra uw belang als werkgever vereist dat bezwaar, beroep of hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het UWV of dat een juridische procedure wordt ingesteld tegen een werknemer.