De Ziektewet- en WGA-uitkeringen van ex-werknemers bij de overgang van een onderneming


Ga naar:

 • Wanneer is sprake van de overgang van een onderneming?
 • Voor wiens rekening komen de lasten van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van ex-werknemers na de overgang van een onderneming?
 • Hoe hoog zijn de lasten van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van ex-werknemers?
 • Welke verschillen zijn er als niet sprake is van de overgang van een hele onderneming maar van de overgang van een deel van een onderneming?
 • Hoe wordt bepaald of sprake is van de overgang van een hele onderneming dan wel een deel van een onderneming?
 • Hoe kan een fusie of overname zodanig vorm worden gegeven dat de lasten van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van ex-werknemers worden geminimaliseerd?
 • Welke maatregelen zijn mogelijk om de lasten van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van ex-werknemers voor en na de overgang van een onderneming zo veel mogelijk te beperken?
 • Hoe kansrijk zijn deze maatregelen?
 • Kunnen de gevolgen van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van ex-werknemers worden ontlopen als de werkgever besluit om voor die uitkeringen eigenrisicodrager te worden?
 • Is verhaal van te betalen Ziektewet- en WGA-uitkeringen mogelijk op een verzekeraar?

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen van werknemers die ten tijde van de overgang in dienst zijn bij de overgedragen onderneming (of het overgedragen deel van een onderneming) van rechtswege over op de verkrijger van deze onderneming (of het overgedragen deel daarvan). Bij fusies en overnames is er dan ook terecht veel aandacht voor de omvang van de rechten en verplichtingen die aldus overgaan. Minder bekend is dat ook ex-werknemers kosten met zich mee kunnen brengen die (soms wel, soms niet) op de verkrijger kunnen overgaan. Dat kan namelijk het geval zijn als aan (ex-) werknemers vanwege ziekte een Ziektewet- of WGA-uitkering wordt toegekend. En nog minder bekend is tot hoe hoog die kosten kunnen oplopen. Voor een werknemer met een modaal inkomen kan dat gaan om een bedrag van enkele honderdduizenden euro’s!
De vraag wie na een fusie of overname de lasten van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers betaalt, is afhankelijk van (1) de vraag of het gaat om een Ziektewet- dan wel WGA-uitkering, (2) de vraag of sprake is van de overgang van een hele onderneming dan wel een deel van een onderneming, (3) de vraag of de verkoper eigenrisicodrager is of niet en (4) de vraag of de koper eigenriscodrager is of niet. Daarnaast zijn er gevallen waarin een werkgever twee maal betaalt voor één uitkering en gevallen waarin helemaal niet wordt betaald voor een uitkering.
Accountants en belastingadviseurs die adviseren bij fusies en overnames zouden veel beter op de hoogte moeten zijn van deze problematiek dan zij in de praktijk meestal zijn. Tijdens de cursus "De Ziektewet- en WGA-uitkeringen van ex-werknemers bij de overgang van een onderneming” vertelt mr. J.P.M. (Joop) van Zijl (advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl) u wat u moet weten om uw cliënt bij een fusie of overname ook op dit moeilijke onderdeel adequaat te kunnen adviseren. Mevrouw M. (Michèle) Sonneveld (adviseur Ziektewet en WIA bij Van Zijl Casemanagement) legt u uit wat een werkgever kan doen om de last van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die een werkgever op zich krijgt als gevolg van een fusie of overname te beperken.


Informatie en voorwaarden

Plaats
Dinsdag 25 mei 2021: Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg; of
Maandag 14 juni 2021: Congres en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest.
De cursus kan op beide dagen ook online worden gevolgd (alleen live niet na afloop on demand).
Datum
Dinsdag 25 mei 2021: Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg; of
Maandag 14 juni 2021: Congres en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest.
Tijd
Van 15:30 uur tot 20:45 uur
Plaats
Dinsdag 25 mei 2021: Koning Willem II-stadion, Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg; of
Maandag 14 juni 2021: Congres en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest.
De cursus kan op beide dagen ook online worden gevolgd (alleen live niet na afloop on demand).
Spreker
Mr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. van Zijl, Tilburg) en
M. (Michèle) Sonneveld RCCM©, adviseur Ziektewet en WIA (Van Zijl Casemanagement, Tilburg).
Doelgroep
Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor accountants en belastingadviseurs die adviseren bij een overgang van onderneming, maar kan ook van belang zijn voor HR-managers, salarisadministrateurs/loonadviseurs en casemanagers.
Studiemateriaal
Syllabus met afdruk van sheets van Powerpointpresentatie.
Opleidingspunten
RB: 4 PE-punten
NBA: 4 uren
NOAB: 4 PE-punten
NIRPA: 40 PE-punten
Prijs
€ 325,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en diner/mogelijkheid van online deelname.
Korting
20% voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© van Kantoor Mr. van Zijl.
Betalingsvoorwaarden
Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverle-ningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
Annulering
Tot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeen-komst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd.
Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebij-eenkomst annuleren.
Nadere informatie
Tel. 013-4635599; E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl;
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl

Aanmelden

Gegevens van de deelnemer:

Onder de navolgende (en overigens op deze pagina vermelde) condities:
 • kosten studiebijeenkomst: € 325,00 per persoon, exclusief BTW, inclusief studiemateriaal, koffie, thee en drankjes en diner/mogelijkheid van online deelname.
 • betaling: Binnen veertien dagen na factuurdatum. De algemene dienstverle-ningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
 • annulering: Tot zeven dagen voor de datum van de betreffende studiebijeen-komst; bij latere annulering of bij niet verschijnen is het deelnamegeld verschuldigd. Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling de studiebij-eenkomst annuleren.