Vaktechnisch overleg arbeidsrecht en sociale verzekeringen 2021


Ga naar:

Vormen het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen niet uw eigenlijke werkgebied, maar hebt u er in uw werk wel regelmatig mee te maken? Dan zult u gemerkt hebben hoe lastig het is om op dit gebied op de hoogte te blijven. De ontwikkelingen gaan vaak snel en de gevolgen voor uw eigen praktijk zijn niet steeds direct duidelijk.

Wilt u voortdurend op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? Wilt u in de gelegenheid zijn om vragen te stellen en om te overleggen over "cases” uit uw eigen praktijk? Wilt u leren van de ervaring van anderen die misschien met dezelfde vragen worstelen?

Dan is het "vaktechnisch overleg” wat voor u. Ook in 2021 organiseert Kantoor Mr. van Zijl advocaten vier maal per jaar een middagbijeenkomst (14.00 uur tot 17.15 uur) waarin onder leiding van mr. J.P.M. (Joop) van Zijl vaktechnisch overleg plaatsvindt met anderen die zich in een soortgelijke positie bevinden als u zelf. Tijdens het vaktechnisch overleg zullen allereerst onderwerpen besproken worden die door de deelnemers zelf naar voren worden gebracht. Daarnaast zullen onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen worden besproken die door ons kantoor aan de hand van de actualiteit aan de orde zullen worden gesteld.

Vaktechnisch overleg wordt georganiseerd in maart, juni, september en december op acht locaties verspreid over het land: Tilburg, Soest, Zwolle, Dordrecht, Groningen, Eindhoven, Goes en Akersloot. Per locatie zullen maximaal 25 personen aan het vaktechnisch overleg kunnen deelnemen.


Informatie en voorwaarden

Plaats
Koning Willem II-stadion, Tilburg
De Soesterduinen, Soest
Van der Valk Hotel Zwolle
Van der Valk Hotel Dordrecht
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Novotel Hotel Eindhoven
Van der Valk Hotel Goes
Van der Valk Hotel Akersloot
Datum
Koning Willem II-stadion, Tilburg: maandagen 8 maart 2021, 31 mei 2021, 6 september 2021 en 29 november 2021
De Soesterduinen, Soest: dinsdagen 9 maart 2021, 1 juni 2021, 7 september 2021 en 30 november 2021.
Van der Valk Hotel Zwolle: woensdagen 10 maart 2021, 2 juni 2021, 8 september 2021 en 1 december 2021.
Van der Valk Hotel Dordrecht: donderdagen 11 maart 2021, 3 juni 2021, 9 september 2021 en 2 december 2021.
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza: maandagen 15 maart 2021, 7 juni 2021, 13 september 2021 en 6 december 2021.
Novotel Hotel Eindhoven: dinsdagen 16 maart 2021, 8 juni 2021, 14 september 2021 en 7 december 2021.
Van der Valk Hotel Goes: woensdagen 17 maart 2021, 9 juni 2021, 15 september 2021 en 8 december 2021.
Van der Valk Hotel Akersloot: donderdagen 18 maart 2021, 10 juni 2021, 16 september 2021 en 9 december 2021.
Tijd
van 14:00 uur tot 17:15 uur
Plaats
Koning Willem II-stadion, Tilburg
De Soesterduinen, Soest
Van der Valk Hotel Zwolle
Van der Valk Hotel Dordrecht
Best Western Plus Hotel Groningen Plaza
Novotel Hotel Eindhoven
Van der Valk Hotel Goes
Van der Valk Hotel Akersloot
Spreker
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl, advocaat (Kantoor Mr. van Zijl, Tilburg)
Doelgroep
(assistent-) accountants, belastingadviseurs, salarisadministra-teurs/loonadviseurs, HR-managers, casemanagers
Studiemateriaal
Opleidingspunten
RB: 3 PE-punten per bijeenkomst
NBA: 3 uren per bijeenkomst
NOAB: 2 PE-punten per bijeenkomst
NIRPA: 45 PE-punten per bijeenkomst
Prijs
€ 900,- per persoon (exclusief BTW) bij doorlopende aanmelding. Facturering vindt plaats per 1 januari van het kalenderjaar of bij latere aanmelding in de loop van het kalenderjaar. In geval van doorlopende aanmelding is opzegging (uitsluitend schriftelijk) mogelijk per kalenderjaar, steeds tot en met 31 december van het voorafgaande kalenderjaar. Bij gebreke van tijdige schriftelijke opzegging bent u automatisch en bij voorrang aangemeld voor deelname in het volgende kalenderjaar aan de bijeenkomsten in de locatie van uw keuze. De data en locaties van de bijeenkomsten worden tijdig voorafgaand aan het kalenderjaar aan u bekend gemaakt, waarbij zal worden gewezen op de mogelijkheid van schriftelijke opzegging tot het einde van het kalenderjaar.
Korting
Uitsluitend voor deelnemers aan de plusvariant van het arbeidsrecht abonnement©: voor de eerste deelnemer wordt de prijs van het arbeidsrecht abonnement (€ 600) in mindering gebracht. Voor elke volgende deelnemer wordt een bedrag van € 100 in mindering gebracht.
Betalingsvoorwaarden
Binnen veertien dagen na factuurdatum. Zie onder “prijs per deelnemer” voor wijze van facturering. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 983 en worden op verzoek gratis toegezonden.
Verhindering
Bij verhindering voor een bijeenkomst van het vaktechnisch overleg kan steeds een vervanger worden gestuurd. Alleen indien het maximum aantal deelnemers per locatie dat toestaat kan ook worden gekozen voor deelname aan het vaktechnisch overleg op een andere locatie. De betaalde vergoeding wordt in geval van verhindering niet gerestitueerd.
Annulering
Kantoor Mr. van Zijl kan bij onvoldoende belangstelling het vaktechnisch overleg op een locatie annuleren. Voor het doorgaan van het overleg geldt een minimum van vijftien deelnemers.
Aanmelding
Hieronder op deze website of door invulling, ondertekening en toezending aan Kantoor Mr. van Zijl (per post: Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, of per fax: 013-4632266) van het aan de achterzijde afgedrukte aanmeldingsformulier.
Nadere informatie
Tel. 013-4635599
E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Aanmelden

Klik hier voor aanmelding als deelnemer aan de top variant van het arbeidsrecht abonnement©