Wanneer gaat de wet in en welk overgangsrecht is van toepassing?

Wanneer gaat de wet in en welk overgangsrecht is van toepassing?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1996 / 3

Uitspraak

De wet treedt in werking op 1 augustus 1996. Bepalend voor de vraag welk sanctieregime geldt, is niet per welke datum het ontslag verleend is, maar op welke datum de gedraging van de werknemer plaatsgevonden heeft, die met een sanctie bedreigd wordt. Heeft de werknemer bijvoorbeeld op 29 juli 1996 berust in een pro forma verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waarna de arbeidsovereenkomst per 15 augustus 1996 wordt ontbonden, dan is de bedrijfsvereniging nog niet verplicht tot het opleggen van de verscherpte sancties. De bedrijfsvereniging is echter wel bevoegd de oude sancties op te leggen, als zij daar aanleiding toe ziet.