Bedrijfsvereniging moet klacht over tijdens ziekte zwart werkende werknemer onderzoeken

Bedrijfsvereniging moet klacht over tijdens ziekte zwart werkende werknemer onderzoeken
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1997 / 10
Vindplaats: Centrale Raad van Beroep 14 november 1996, RSV 1997/107
Uitspraak

Een weg - en waterbouwbedrijf had een zieke werknemer, waarvan zij het vermoeden had dat deze tijdens ziekte zwart zou werken. Dit vermoeden gaf zij door aan de afdeling Ziektewet van de toen nog bestaande bedrijfsvereniging met vermelding van de naam van de vermoedelijke werkgever en het verzoek een onderzoek in te stellen en van de uitslag van het onderzoek op de hoogte gesteld te worden. Ondanks herhaald verzoek, ondernam de bedrijfsvereniging geen actie. Voor het jaar 1993 deelde de bedrijfsvereniging het bedrijf in het kader van de premiedifferentiatie van de Ziektewet in in de premieklasse midden. Op verzoek van de werkgever vernietigt de rechtbank deze beslissing omdat de bedrijfsvereniging ten onrechte de door de werkgever aangevoerde bijzondere omstandigheden niet in zijn beoordeling heeft betrokken.
In hoger beroep stelt de bedrijfsvereniging dat het bij de premiedifferentiatie gaat om een categoriale maatregel, die hoofdzakelijk gebaseerd is op een statistische benadering van het ziekteverzuim en bovendien uitvoerbaar moet zijn voor grotere aantallen werkgevers. De bedrijfsvereniging beroept zich op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 1995, volgens welke in een dergelijk geval twijfels van de werkgever met betrekking tot de vraag of er in bepaalde gevallen waarin ziekengeld is uitgekeerd wel sprake is geweest van reële arbeidsongeschiktheid, geen rol kunnen spelen. De Centrale Raad van Beroep oordeelt echter dat dit niet wegneemt dat de bedrijfsvereniging op dergelijke bezwaren serieus moet reageren. Ieder zaak moet op zijn eigen merites worden beoordeeld om te bezien of er mogelijk sprake is van zeer bijzondere omstandigheden die eisen dat er een concrete weging van omstandigheden in een individueel geval plaatsvindt. Nu de bedrijfsvereniging voor de betreffende werknemer al eerder loonbeslag onder de werkgever had gelegd wegens uitkeringsfraude en de bedrijfsvereniging helemaal geen onderzoek had ingesteld naar het zwart werken, is de Centrale Raad van Beroep van mening dat de beschikking van de bedrijfsvereniging niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid. De uitspraak van de rechtbank wordt daarom bevestigd.


Commentaar

De premiedifferentiatie in de Ziektewet is sinds de privatisering van de Ziektewet per 1 maart 1996 niet meer van belang. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is echter van groot belang in verband met de premiedifferentiatie die per 1 januari 1998 in de WAO zal worden ingevoerd.