Overplaatsing als disciplinaire maatregel

Overplaatsing als disciplinaire maatregel
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1998 / 22
Vindplaats: Zie: kantonrechter Utrecht 29 juli 1998, JAR 1998/189
Uitspraak

Een keten van hamburgerrestaurants heeft sinds 1988 een restaurantmanager (43 jaar oud) in dienst voor een filiaal te Utrecht. Het filiaal is per 1 september 1996 door het bedrijf overgenomen van een franchisenemer en sindsdien als eigen vestiging geëxploiteerd. Van kritiek op het functioneren van de restaurantmanager is tot die tijd niet gebleken. In beoordelingen na die datum is de restaurantmanager op een aantal punten die nieuw waren voor zijn functie, beoordeeld met "kan beter", zonder dat aan die beoordeling verdere consequenties zijn verbonden. In het eerste halfjaar van 1997 ontvangt de restaurantmanager van het restaurant een aantal brieven met verwijten, waarvan een deel nadien weer is ingetrokken. Het betreffende restaurant maakt verlies, hetgeen door het restaurant aan de restaurantmanager wordt verweten, maar door de restaurantmanager wordt een verbouwing als oorzaak van het verlies aangewezen. De restaurantmanager wordt overgeplaatst naar een filiaal te Rotterdam, waar hij eveneens werkzaam zal zijn als restaurantmanager, maar dan onder een general restaurant manager, die hem zal begeleiden en coachen. Voor het geval de restaurantmanager tegen de overplaatsing bezwaar maakt, wordt aangekondigd dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal worden verzocht. Het laatste gebeurt uiteindelijk onder gelijktijdige op non actief stelling van de restaurantmanager. In een aparte procedure vordert de restaurantmanager werkhervatting. De kantonrechter oordeelt dat niet aannemelijk is gemaakt dat het exploitatieverlies aan de restaurantmanager te wijten is noch dat na een functioneringsgesprek op 17 juli 1997 nog aanmerkingen op het functioneren van de restaurantmanager zijn gemaakt of dat concrete afspraken gemaakt zijn om zijn functioneren te verbeteren. Een ingrijpende disciplinaire maatregel als overplaatsing is alleen aanvaardbaar als sprake is van ernstig disfunctioneren en de werknemer tevoren op zijn functioneren is aangesproken. Een bepaling in de arbeidsovereenkomst dat de restaurantmanager in heel Nederland kan worden ingezet, doet daaraan niet af, omdat dan van de restaurantmanager zou worden vereist te berusten in een overplaatsing die impliceert dat hij erkent niet goed te hebben gefunctioneerd. Uiteindelijk wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van het restaurant afgewezen en de vordering van de restaurantmanager om te worden toegelaten zijn werkzaamheden in Utrecht te hervatten toegewezen. Dat daar inmiddels een andere restaurantmanager is aangesteld, is volgens de kantonrechter een omstandigheid die voor rekening van het restaurant moet blijven.


Commentaar

Als overplaatsing wordt gevergd in verband met kritiek op het functioneren van de werknemer, zal de rechter beoordelen of de kritiek op de werknemer terecht is. Een bepaling volgens welke de werknemer (in het belang van de organisatie van de onderneming van de werkgever) steeds overgeplaatst kan worden, doet daaraan niet af.