Algemeen verbindendverklaring CAO uitzendbranche verzocht

Algemeen verbindendverklaring CAO uitzendbranche verzocht
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1998 / 24

Uitspraak

Partijen bij de zogenaamde ABU-CAO hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht de CAO, geldend voor uitzendkrachten, algemeen verbindend te verklaren. De 5-jarige CAO bevat een uitbreiding van de wettelijke mo-gelijkheden die de wet “ flexibiliteit en zekerheid” per 1 januari 1999 aan uitzendbureaus biedt om uitzendkrachten op flexibele wijze in dienst te nemen. De eventuele algemeen verbindendverklaring is niet alleen van belang voor uitzendbureaus, maar ook voor project- en detacheringsbureaus, die er hun bedrijf van maken werknemers aan derden ter beschikking te stellen om daar onder leiding en toezicht van die derden werkzaam te zijn.