Gelijkheidsbeginsel bij sectorindeling

Gelijkheidsbeginsel bij sectorindeling
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1998 / 15
Vindplaats: Zie: president Centrale Raad van Beroep 25 juni 1997, RSV1997/290
Uitspraak

Een detacheringsbedrijf hield zich bezig met het op projectmatige basis verlenen van diensten aan derden. Met deze derden werden overeenkomsten gesloten die het detacheringsbedrijf zelf als overeenkomsten van aanneming van werk betitelde. Daarin was vastgelegd dat de medewerkers van het detacheringsbedrijf onder leiding en toezicht van verzoekster werkzaam waren. Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) oordeelde dat het detacheringsbedrijf zich naast projectmatige arbeid bezig hield met het uitlenen van arbeidskrachten. Om die reden besloot het Lisv om het detacheringsbedrijf per 1 juli 1997 in te delen in de sector “uitleenbedrijven” in plaats van in de sector “zakelijke dienstverlening”. Het detacheringsbedrijf maakte daartegen bezwaar, niet alleen op inhoudelijke gronden maar ook omdat de Vereniging Nederlandse Projectbureaus, waarvan het detacheringsbedrijf lid was, de voormalige Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging bij brief aan het toenmalige Tijdelijke Instituut voor Coördinatie en Afstemming (Tica) had verzocht om een onderzoek onder alle leden van de vereniging teneinde een gelijke sectorindeling te bevorderen. De president van de Centrale Raad van Beroep schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het Lisv omdat enerzijds het detacheringsbedrijf voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van concurrerende bedrijven, terwijl het Lisv onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een onderzoek bij de leden van de vereniging niet binnen een aanvaardbare termijn had kunnen plaatsvinden en gelijktijdige herindeling van alle leden van de vereniging op die grond niet mogelijk was geweest. De president baseert zijn beslissing op het gelijkheidsbeginsel, dat naar zijn mening des te zwaarder weegt als het gaat om bedrijven die op vergelijkbare wijze zijn georganiseerd en die op de relevante markt in een concurrerende verhouding tot elkaar staan.


Commentaar

De sectorindeling is met de nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen sinds 1 maart 1997 in de plaats getreden van de indeling bij de (per die datum opgeheven) bedrijfsverenigingen. De sectorindeling is van belang omdat bij een verschillende sectorindeling ook verschillende premiepercentages voor de werknemersverzekeringen (met name WW) gelden. Omdat die premiepercentages de loonkosten en derhalve de concurrentie beïnvloeden komt aan het gelijkheidsbeginsel grote betekenis toe.