Interim-managers verplicht sociaal verzekerd

Interim-managers verplicht sociaal verzekerd
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1998 / 16
Vindplaats: Zie: CRvB 27 november 1997, USZ 1998/14
Uitspraak

Een bureau houdt zich bezig met het bemiddelen tussen andere ondernemingen en interim-managers. Als een onderneming behoefte heeft aan een interim-manager, wordt een profiel opgesteld aan de hand waarvan het bureau een tweetal interim-managers uit haar bestand of netwerk selecteert en aan de opdrachtgever presenteert, die dan een keuze maakt. Vervolgens worden overeenkomsten gesloten tussen het bureau en de opdrachtgever en tussen het bureau en de interim-manager. Het bureau behoudt 25% van het bedrag dat de opdrachtgever betaalt voor haar bemiddelingsactiviteiten. De geselecteerde interim-manager mag zich niet laten vervangen, ook niet als hij de overeenkomst sluit als directeur/groot-aandeelhouder van een B.V.In geschil is of het bureau ter zake van de vergoeding die aan de interim-managers wordt betaald, inhoudingsplichtig is voor wat betreft de premies werknemersverzekeringen. De Centrale Raad van Beroep stelt vast dat dit het geval is en baseert dit op het zogenaamde "tussenkomst-artikel" uit het Koninklijk Besluit dat bepaalt welke arbeidsverhoudingen ter zake van de inhoudingsplicht gelijkgesteld worden met arbeidsovereenkomsten. Dit is het artikel op grond waarvan ook uitzendbureaus premies werknemersverzekeringen moeten inhouden op de betalingen aan hun uitzendkrachten. De Centrale Raad van Beroep bepaalt ook uitdrukkelijk dat er geen reden is het bureau anders te behandelen dan uitzendbureaus.


Commentaar

Het bijzondere van inhoudingsplicht op grond van het tussenkomst-artikel is dat de inhoudingsplicht ook bestaat indien de arbeidskracht zijn werkzaamheden verricht in de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.