Recht op tantième na meer dan twintig jaar uitkering

Recht op tantième na meer dan twintig jaar uitkering
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1998 / 17
Vindplaats: Zie: kantonrechter Dordrecht 11 december 1997, Praktijkgids 1998, 4897
Uitspraak

De arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt na ruim 32 jaar ontbonden met toekenning van een vergoeding van ƒ 528.000. Vervolgens vordert de werknemer ƒ 55.000 tantième over de jaren 1995 en 1996. De werkgever weigert de betaling omdat de raad van commissarissen van de werkgever in vrijheid zou kunnen bepalen aan welke werknemers een tantième zal worden toegekend en tot welk bedrag.
De kantonrechter stelt vast dat de werknemer al meer dan twintig jaar een tantième ontvangt en dat het nooit is voorgekomen dat aan werknemer geen tantième werd uitgekeerd. He tantième heeft daarmee een structureel karakter gekregen en de werkgever zou in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelen door de werknemer nu opeens als enige van een dergelijke uitkering uit te sluiten. De werkgever zou hooguit het tantième van alle werknemers kunnen verlagen in geval van een teruggang van de bedrijfsresultaten.


Commentaar

Wie de bedragen ziet zou kunnen denken aan de spreekwoordelijke boer die het nooit genoeg is. De uitspraak is echter wel te begrijpen: na zoveel jaren een tantième te hebben ontvangen is dat voor de werknemer een soort "gewoonterecht" geworden.