Reistijd is werktijd

Reistijd is werktijd
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1998 / 17
Vindplaats: Zie: kantonrechter Utrecht 3 december 1997, JAR 1998/26
Uitspraak

Tussen de horecabond FNV en Railtender B.V. (dit is de onderneming die in de trein koffie en andere consumpties verkoopt) bestond geschil over de vraag of de treinstewards recht op loon hadden gedurende de tijd dat zij moeten passagieren. Daaronder wordt verstaan dat een treinsteward met zijn dienst op een bepaald NS-station eindigt maar dan nog naar de standplaats moet reizen. Railtender B.V. vergoedde de passagieruren alleen wanneer de treinsteward werd verzocht zijn railtender (wagentje) mee te nemen. Of dit het geval was werd door Railtender B.V. bepaald.
De vraag is of de treinsteward arbeid verricht als hij passagiert. De kantonrechter oordeelt dat het bij het verrichten van arbeid gaat om de beschikbaarheid om arbeid te verrichten. Omdat het bij het passagieren gaat om meer dan een puur theoretische beschikbaarheid, verricht de werknemer volgens de kantonrechter arbeid en moet hij daarvoor loon betaald krijgen.


Commentaar

Met dezelfde redenering zou kunnen worden verdedigd dat bouwvakkers die naar de bouwplaats worden vervoerd recht op loon hebben over hun reisuren.