Doorbetaling van loon bij arbeids-ongeschiktheid wegens sterilisatie

Doorbetaling van loon bij arbeids-ongeschiktheid wegens sterilisatie
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1999 / 33
Vindplaats: Zie: kantongerecht Leiden 18 augustus 1999, JAR 1999/199
Uitspraak

Een werknemer is vier dagen arbeidsongeschikt geweest omdat hij zich heeft laten steriliseren. De werkgever weigert de doorbetaling van loon tijdens deze vier dagen, omdat de werknemer er zelf voor gekozen heeft een operatie te ondergaan en hij van mening is dat dit risico niet voor zijn rekening en risico behoort te komen. Als de werknemer een loonvordering instelt, gaat de kantonrechter er bij zijn oordeel van uit dat de werknemer gedurende de vier dagen arbeidsongeschikt was, omdat de arbodienst dit heeft vastgesteld en de werkgever dit niet bestreden heeft. Nu de wet en de CAO geen onderscheid maken naar de aard van de arbeidsongeschiktheid, is de werkgever volgens de kantonrechter verplicht het loon door te betalen. De wettelijke uitzondering op de loondoorbetalingsverplichting voor het geval dat de ziekte veroorzaakt is door opzet van de werknemer is volgens de kantonrechter ook niet van toepassing: de werknemer had het oogmerk om zich te laten steriliseren, niet het oogmerk om arbeidsongeschiktheid te veroorzaken.


Commentaar

De werknemer behoeft de werkgever niet bekend te maken met de aard van zijn arbeidsongeschiktheid. Pas als hij dit toch doet, heeft de werkgever mogelijkheden om acties te nemen zoals die welke de werkgever in dit geval heeft ondernomen. De bezwaren van de werkgever zijn niet geheel onbegrijpelijk. Wat bijvoorbeeld te denken van arbeidsongeschiktheid, die het gevolg is van een operatie die uitsluitend ten doel heeft de ’schoonheid’ van de werkne(e)m(st)er te bevorderen (denk aan: facelift, borstvergroting of een andere soortgelijke operatie). De vraag is of de werkgever zich in die gevallen kan verzetten tegen loondoorbetaling, als hij (anders dan de werkgever in het bovengenoemde geval) daarbij ook de stelling betrekt dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is.