GAK Nederland B.V. houdt bezwaarschriften tegen vaststelling verhoogde gedifferentieerde WAO-premie aan

GAK Nederland B.V. houdt bezwaarschriften tegen vaststelling verhoogde gedifferentieerde WAO-premie aan
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1999 / 28

Uitspraak

Op ons uitdrukkelijk advies hebben vele cliënten aan wie voor het jaar 1999 een verhoogde ge-differentieerde WAO-premie was opgelegd, bezwaar gemaakt tegen die verhoogde vaststelling. Zoals wij u reeds eerder berichtten heeft de rechtbank te Den Haag inmiddels een dergelijk bezwaar al gegrond bevonden. Deze uitspraak is voor GAK Nederland B.V. reden geweest om de behandeling van bezwaarschriften op te schorten en in overleg te treden met het Lisv om duide-lijkheid te krijgen hoe in deze gehandeld moet worden. Mocht het overleg met het Lisv ertoe leiden dat de ingediende bezwaarschriften worden toegewezen, dan heeft de opschorting als voordeel dat geen verdere kosten meer gemaakt behoeven te worden. Van de overige uitvoeringsinstellingen ontvingen wij nog geen bericht dat de behandeling van bezwaarschriften wordt opgeschort. Wij houden u op de hoogte.