Nogmaals: de gevolgen voor de loonheffingen bij pc-privé projecten

Nogmaals: de gevolgen voor de loonheffingen bij pc-privé projecten
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1999 / 31
Vindplaats: Zie: aanschrijving Ministerie van Financiën, nr. DB99/2355, 3 augustus 1999-08-09
Uitspraak

Op 3 augustus 1999 is er een nieuwe aanschrijving van het Ministerie van Financiën verschenen inzake de mogelijkheid om als werkgever een zogenaamd pc-privé project aan werknemers aan te bieden, waarbij deze werknemers de mogelijkheid hebben om bruto loon of vrije tijd in te leveren in ruil voor een personal computer. In het besluit worden drie concrete voorbeelden van pc-regelingen gegeven. Elk voorbeeld is toegelicht en bevat een model voor een overeenkomst tussen de werkgever en werknemer. Indien een werkgever één van deze regelingen conform de model overeenkomst overneemt, kan de werkgever er van uitgaan dat de regeling voldoet aan de voorwaarden van het besluit van 23 november 1998.


Commentaar

Na het verschijnen van het besluit van 23 november 1998 leek de weg voor werkgevers vrij om over te gaan tot grootschalige pc-privé projecten. In de praktijk bleken verschillende belastingeenheden de diverse pc-regelingen echter volgens eigen inzichten te beoordelen op, met name, het zakelijk karakter. Een pc-privé project dat onder de exact zelfde voorwaarden door de belastingdienst Ondernemingen in (bijvoorbeeld) Tilburg was goedgekeurd kon door de belastingdienst in (bijvoorbeeld) Utrecht worden aangemerkt als een regeling die niet voldeed aan de voorwaarden van het besluit van 23 november 1998. Door het nieuwe besluit van 3 augustus 1999 wordt deze ongelijkheid opgeheven. Indien een regeling is afgesloten conform één van de drie voorbeelden, voldoet de regeling zonder meer. Overigens heeft het Ministerie van Financiën de drie voorbeeldregelingen afgestemd met het Lisv. Dat betekent dat behalve de gevolgen voor de loonbelasting ook de gevolgen voor de premies werknemersverzekeringen nu duidelijk zijn.