Nu ook fiscaal gefacilieerd fitnessen voor de “kleinere” ondernemer

Nu ook fiscaal gefacilieerd fitnessen voor de “kleinere” ondernemer
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1999 / 29
Vindplaats: Zie: Persbericht Ministerie van Financiën 9 april 1999, VN 1999/20.14
Uitspraak

In antwoord op hierover in de Tweede Kamer gestelde vragen heeft de Staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt dat een belangrijke voorwaarde om aan werknemers belastingvrij de mogelijkheid tot bedrijfsfitness aan te bieden, met ingang van 1 januari 1999 vervalt. Het betreft de voorwaarde dat deze sportactiviteit op het terrein van het bedrijf zelf plaatsvindt.


Commentaar

Vanaf 1 januari 1999 is het ook voor de “kleinere” ondernemer mogelijk om zijn werknemers belastingvrij de mogelijkheid te bieden om te fitnessen. Doordat de sportactiviteit (fitness) op grond van artikel 16e van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting moest plaatsvinden op de werkplek, was deze faciliteit tot 31 december 1999 in feite voorbehouden aan grotere ondernemingen. Immers: het bedrijf moest de ruimte en het geld hebben om op het eigen terrein een sportinrichting te (laten) bouwen. Met ingang van heden is het vereiste dat de fitness moet plaatsvinden op de werkplek dus komen te vervallen. Dit betekent dat de mogelijkheid tot het uitoefenen van de bedrijfsfitness moet openstaan voor alle werknemers én dat het fitnessen moet geschieden onder de normale werktijd