Brutering lonen per 1 januari 2001

Brutering lonen per 1 januari 2001
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2000 / 42
Vindplaats: Zie: Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
Uitspraak

Per 1 januari 2001 vervalt de overhevelingstoeslag. Per die datum moet het salaris van de werknemer met het bedrag van de overwerktoeslag worden verhoogd. Die verhoging bedraagt 1,9% met een maximum van ƒ 1.745,- per jaar. Ook mogelijk is het om in plaats daarvan het aantal vakantiedagen te verhogen of de pensioenaanspraken te verbeteren. Daartoe is een schriftelijke overeenkomst of CAO noodzakelijk.