De overlijdensuitkering van artikel 7:674 lid 2 B.W.

De overlijdensuitkering van artikel 7:674 lid 2 B.W.
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2000 / 36

Uitspraak

Tot 1 januari 1997 was de werkgever op grond van het toenmalige artikel 1639l lid 2 B.W. verplicht om aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over de periode vanaf de dag na het overlijden van de werknemer tot en met de laatste dag van de tweede maand na die, waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering te verlenen ten bedrage van het loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam. Met ingang van 1 januari 1997 is de periode waarover de overlijdensuitkering dient te worden verstrekt verkort tot vanaf de dag na overlijden tot en met één maand na de dag van het overlijden.
Per 1 april 1997 is vervolgens het ’nieuwe’ arbeidsrecht in werking getreden en zijn de bepalingen inzake het overlijden van de werknemer neergelegd in artikel 674 van boek 7, titel 10 van het BW. De wetgever heeft echter bij de vaststelling van titel 7:10 verzuimd om artikel 674 aan te passen aan de wijziging per 1 januari 1997. Met als gevolg dat vanaf 1 april 1997 de overlijdensuitkering weer verstrekt diende te worden over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na die, waarin het overlijden plaatsvond.De wetgever heeft dit verzuim vervolgens hersteld en vanaf 31 december 1997 dient de uitkering verstrekt te worden over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met één maand na de dag van het overlijden. Bovenstaande heeft betrekking op de wettelijke regeling. In CAO’s is vaak een langere periode opgenomen.

Aangezien wij regelmatig worden benaderd met vragen over de periode waarover de wettelijke uitkering bij het overlijden van een werknemer aan de nagelaten betrekkingen dient te worden verstrekt, hebben wij de historie van de wetsbepaling voor u op een rij gezet. Het blijkt dat diverse (door onze cliënten veel gebruikte) almanakken nog steeds uitgaan van de oude regeling. Voor degenen die onder het ’vangnet’ van de Ziektewet vallen (bijvoorbeeld arbeidskrachten die op grond van een ’fictieve dienstbetrekking’ verzekerd zijn, zoals onder omstandigheden bijvoorbeeld thuiswerkers) geeft artikel 35 Ziektewet recht op een overlijdensuitkering ter grootte van het loon over één maand.