Door management-B.V. heen gekeken voor bepalen van verzekeringsplicht

Door management-B.V. heen gekeken voor bepalen van verzekeringsplicht
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2000 / 35
Vindplaats: Zie: Centrale Raad van Beroep 16 december 1999, nr. 98/2447, Fiscanet
Uitspraak

De aandelen van Q B.V. zijn in handen van de heer P., die in Schotland woont. De heer P. bezit aandelen van meerdere B.V.’s. Voor het management van Q B.V. heeft de heer P. in 1993 een managementovereenkomst gesloten met X B.V., die daartoe de werkzaamheden van de heer X. (directeur en enig aandeelhouder van X B.V.) aan Q B.V. ter beschikking zou stellen. Krachtens de overeenkomst verricht X B.V. alle research, expertise, onderhandelingen, promotieactiviteiten, aankopen en managementtaken die de heer P. noodzakelijk acht. Het Lisv neemt vervolgens verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringswetten aan tussen Q B.V. en de heer X. De heer X. verweert zich met de stelling dat hij onbezoldigd bestuurder van Q B.V. is en dat de consultancyactiviteiten worden verricht voor de heer P. die meerdere dochteronder-nemingen heeft, zodat het ongerijmd zou zijn verzekeringsplicht aan te nemen tussen één van die dochterondernemingen en hem zelf als directeur/aandeelhouder van X B.V.
Rechtbank en Centrale Raad van Beroep maken korte metten met het verweer van de heer X. De heer X. is in het handelsregister ingeschreven als directeur van Q B.V. en is daar ook feitelijk als directeur werkzaam, onder meer door leiding te geven aan het personeel van Q B.V. Dat de heer X. mogelijk nog activiteiten verricht voor anderen, doet daaraan niet af. Volgens de overeenkomst tussen X B.V. en de heer P., moet de heer X. de overeengekomen werkzaamheden persoonlijk ver-richten. Als directeur is de heer X. werkzaam onder het gezag van de heer P. De vergoeding die de heer P. en X B.V. zijn overeengekomen, moet worden gezien als loon van de door de heer X. als directeur verrichte werkzaamheden. Dat de heer P. als enig aandeelhouder van Q B.V. de verplichting op zich heeft genomen tot betaling van loon, staat niet in de weg aan het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen Q. B.V. en de heer X.


Commentaar

Dat het tussenschakelen van een management-B.V. niet in de weg staat aan het aannemen van een dienstbetrekking tussen de werkmaatschappij en de directeur/aandeelhouder van de management-B.V. (en derhalve van verzekeringsplicht) is vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Zodra voldaan is aan de eis dat het te doen is om de persoonlijke werkzaamheden van de directeur/aandeelhouder van de management-B.V., wordt deze management-B.V. bij het beoordelen van de verzekeringsplicht “weggedacht”. De uitspraak van de Raad brengt dus niets nieuws, maar omdat wij merken dat daarover in de praktijk nog wel eens anders gedacht wordt, vonden wij het nuttig nog eens een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over dit onderwerp te publiceren.