Verschrijving in arbeidsovereenkomst

Verschrijving in arbeidsovereenkomst
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2000 / 43
Vindplaats: Zie: kantonrechter Haarlem 27 september 2000, JAR 2000/227
Uitspraak

De heer W. treedt op 7 februari 2000 bij een werkgever in dienst als productmanager. In de arbeidsovereenkomst staat dat de overeenkomst is aangegaan voor een "fixed period of six months". Verder is vermeld dat de overeenkomst zou eindigen "on August 6, 2001" (dus na 18 maanden in plaats van na zes maanden). Tussen partijen bestaat geschil over de vraag of de werkgever na 6 augustus 2001 loon moet doorbetalen. De kantonrechter wijst de door de werknemer gevorderde voorlopige voorziening af. Hij hecht het meeste belang aan de uitdrukkelijke bepaling dat de arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden zou worden aangegaan. Als een arbeidsovereenkomst voor de duur van achttien maanden zou zijn beoogd, moet de werknemer daarvoor in een bodemprocedure feiten en omstandigheden stellen en bewijzen. Voorlopig gaat de kantonrechter er van uit dat de vermelding van het jaar 2001 een schrijffout is.


Commentaar

Dit type verschrijvingen komt in arbeidsovereenkomsten wel vaker voor. De angst is dan vaak dat de rechter onduidelijkheden zal uitleggen in het nadeel van de werkgever (die meestal de opsteller van de arbeidsovereenkomst is). De bovengenoemde uitspraak toont aan dat dat niet het geval hoeft te zijn.