Nieuwe wettelijke regeling op komst voor doorbetaling van loon en reïntegratie tijdens eerste ziektejaar

Nieuwe wettelijke regeling op komst voor doorbetaling van loon en reïntegratie tijdens eerste ziektejaar
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2001 / 49
Vindplaats: Zie: Wet verbetering poortwachter, wetsontwerp nr. 26678, ingediend bij Tweede Kamer op 17 april 2001
Uitspraak

De regering heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig gemaakt dat moet leiden tot een nieuwe rolverdeling tussen werkgever, arbodienst en uitvoeringsinstelling waar het de reïntegratie van een arbeidsongeschikte werknemer tijdens het eerste ziektejaar betreft. De nieuwe regels moeten leiden tot een snellere reïntegratie van meer arbeidsongeschikte werknemers, waarvoor de werkgever geheel verantwoordelijk wordt. De in het wetsvoorstel voorgestelde maatregelen betreffen:

  >LI>Vervroeging van het tijdstip van ziekmelding door de werkgever aan de uitvoeringsinstelling van dertien naar zes weken.
 • Informatieverstrekking over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid aan de werknemer via de arbodienst.
 • Informatieverstrekking aan de werkgever door de uitvoeringsinstelling over financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden tot ondersteuning van de reïntegratie (zogenaamde "zoet-en-zuurinformatie").
 • Vervanging van het reïntegratieplan door een reïntegratieverslag.
 • Introductie van een eigen rol van de werknemer bij het opstellen van het reïntegratieverslag.
 • Opname van medische en arbeidskundige basis-informatie voor de beoordeling van de aanvraag van een WAO-uitkering in het reïntegratieverslag.
 • Uitstel van de WAO-beoordeling op gezamenlijk verzoek van de werkgever en de werknemer om een lopend reïntegratietraject niet te doorkruisen.
 • Verlenging van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever bij onvoldoende reïntegratieinspanning van de werkgever.
 • Uitstel van de beoordeling van de aanvraag van een WAO-uitkering bij onvoldoende reïntegratie-inspanning door de werkgever én de werknemer.
 • Introductie van een op verzoek van werkgever of werknemer te geven "second opinion" van de uitvoeringsinstelling ter beoordeling van de aanwezigheid van passende arbeid en reïntegratie-inspanningen van werkgever en werknemer.
 • Introductie van opschorting van het loon door de werkgever en het treffen van maatregel door de uitvoeringsinstelling als sanctie bij onvoldoende reïntegratieinspanning door de werknemer.