Geen ontslag op staande voet wegens niet opvolgen instructie arbo-arts

Geen ontslag op staande voet wegens niet opvolgen instructie arbo-arts
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2002 / 67
Vindplaats: Zie: kantonrechter Alkmaar 26 juni 2002, JAR 2002/226
Uitspraak

Een 29-jarige montagemedewerker wordt op 26 maart 2001 arbeidsongeschikt. Op 23 april 2001 draagt de arbodienst hem tijdens het spreekuur op om de werkzaamheden op therapeutische basis te hervatten. Als de werknemer dat niet doet en daarvoor ook geen reden opgeeft, wordt hij op 24 april 2001 op staande voet ontslagen wegens werkweigering. Op 25 januari 2001 heeft de rechtbank te Alkmaar de wettelijke schuldsaneringsregeling op de werknemer van toepassing verklaard en voor de werknemer een bewindvoerder benoemd. Deze bewindvoerder vordert namens de werknemer doorbetaling van het loon, stellend dat het ontslag nietig is. Tevoren is de werkgever al bij wijze van voorlopige voorziening tot loondoorbetaling veroordeeld en is de arbeidsovereenkomst al voorwaardelijk ontbonden per 20 juli 2001 met toekenning van een ontbindingsvergoeding van fl 3.500,- bruto. De bodemprocedure betreft daarom nog het loon tot de datum van ontbinding en het bedrag van de ontbindingsprocedure. Naar het oordeel van de kantonrechter houdt het ontslag op staande voet geen stand. De werknemer heeft te weinig gelegenheid gehad om na de opdracht van de arbodienst van 23 april 2001 de instructie op te volgen. Verder zou het niet opvolgen van de instructie wel opschorting van de loondoorbetaling, maar niet ontslag op staande voet rechtvaardigen.


Commentaar

Op het niet nakomen van (schriftelijke!) instructies in het kader van de begeleiding en controle van het ziekteverzuim stelt de wet de sanctie van opschorting van de loondoorbetaling. Ontslag op staande voet is daarmee een te vergaande sanctie. De werkgever die zich daartoe toch laat verleiden, krijgt dan ook doorgaans de kous van de rechter op de kop. Werkgevers zijn nog maar eens gewaarschuwd!