Kosten second opinion

Kosten second opinion
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2002 / 63
Vindplaats: Zie: Besluit Raad van Bestuur UWV 18 juni 2002, Staatscourant 21 juni 2002, blz. 17
Uitspraak

De Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft bekend gemaakt dat de kosten van aanvraag van een second opinion (“deskundigenonderzoek”) Euro 350 bedragen voor werkgevers en Euro 25 voor werknemers. Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter per 1 april 2002 kunnen werkgevers en werknemers in geval van geschil het oordeel van de uitvoeringsinstelling als deskundige vragen, niet alleen ten aanzien van de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is, maar voortaan ook ten aanzien van de vraag of bij de werkgever passende arbeid voor de werknemer aanwezig is en ten aanzien van de vraag of de werkgever ten aanzien van zijn zieke werknemer voldoende en geschikte reïntegratiepogingen heeft verricht.


Commentaar

Tijdens de behandeling Wet verbetering poortwachter in de Kamer heeft de regering medegedeeld dat de kosten van de aanvraag van een second opinion destijds ongeveer f 500,- bedroegen (4 uren maal uurloon van f 125,-) en dat voor de behandelingsduur destijds door het Lisv twee weken werd aangehouden (nota naar aanleiding van het verslag d.d. 1 juni 2001, blz.34). De aanvraagkosten blijken nu voor de werkgever Euro 350,- te bedragen. Dat is ruim anderhalf maal zo hoog als de regering tijdens de kamerbehandeling had aangegeven! Zou het UWV van de euroconversie gebruik gemaakt hebben om een “ongemerkte” prijsverhoging door te voeren of heeft de regering de Kamer weer eens te optimistisch voorgelicht? Wij zijn zeer benieuwd of de informatie van de regering over behandeltermijn van twee weken beter klopt.