Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens ongeoorloofde Afwezigheid

Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens ongeoorloofde Afwezigheid
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2002 / 65
Vindplaats: Zie: kantonrechter Maastricht 3 april 2002, JAR 2002/192
Uitspraak

Een directiesecretaresse wil op 18 mei 2002 een verlofdag opnemen, die zij niet tevoren heeft aangevraagd. Zij stelt ís morgens voor 10.00 uur tevergeefs geprobeerd te hebben daarover contact op te nemen met de directeur. De directiesecretaresse was reeds twee maal eerder gewaarschuwd wegens ongeoorloofd verzuim en wordt nu door de werkgever op staande voet ontslagen. Dat ontslag houdt in rechte stand. De kantonrechter overweegt dat de werknemer die zonder toestemming al vast een verlofdag opneemt, het risico loopt dat de werkgever niet bereikbaar is. Het was aldus de eigen schuld van de directiesecretaresse dat zij ongeoorloofd afwezig was. EÈn dag ongeoorloofde aanwezigheid rechtvaardigt volgens de kantonrechter nog geen ontslag op staande voet. Dat wordt echter anders door het feit dat de directiesecretaresse reeds twee maal eerder gewaarschuwd was, waarbij de laatste maal vier uur loon is ingehouden en gewaarschuwd is dat een volgend maal ontslag op staande voet zou volgen. Het ontslag op staande voet is daardoor gerechtvaardigd.


Commentaar

Mits voldoende onderbouwd kan ook herhaald werkverzuim reden vormen voor ontslag op staande voet.