Aanpassing VAR-besluit en wetgeving op komst

Aanpassing VAR-besluit en wetgeving op komst
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 78
Vindplaats: Zie: antwoord Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van de leden Bussemaker, Douma en Smeets van 23 juni 2003
Uitspraak

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in antwoord op Kamervragen medegedeeld dat hij en de Staatssecretaris van Financiën de mogelijkheid onderzoeken hoe vooraf aan een opdrachtgever meer duidelijkheid kan worden gegeven over de status van zijn relatie met een opdrachtnemer. Naar aanleiding van kritiek van diverse organisaties van zelfstandigen en van organisaties van werknemers en ondernemers op het Besluit Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking van de Belastingdienst en het UWV was een wijziging van dat Besluit voorgesteld. De vertegenwoordigers van deze organisaties bleven ook hierna kritiek houden op het Besluit. De Minister onderzoekt nu een wetswijziging en zal de uitkomsten van zijn onderzoek vóór 1 oktober 2003 bekend maken. Omdat de aanpassing van het Besluit wel verbeteringen behelst, wordt het aangepaste Besluit al wel op korte termijn gepubliceerd.


Commentaar

Het blijft voor de Minister een lastige opgave om een wettelijk kader te scheppen waarbij opdrachtgevers vooraf volstrekte duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of op de betalingen aan opdrachtnemers loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moeten worden ingehouden. Wetswijziging lijkt inderdaad onvermijdelijk als de verklaring arbeidsrelatie de gewenste zekerheid moet bieden dat inhouding van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen achterwege kan blijven.