Arbeidsgehandicapt ondanks ontbreken van structurele functionele beperkingen

Arbeidsgehandicapt ondanks ontbreken van structurele functionele beperkingen
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 70
Vindplaats: Zie: Centrale Raad van Beroep 1 oktober 2002, USZ 2002/ 342
Uitspraak

Een werknemer, hoofd technische dienst, valt op 26 november 1998 ziek uit ten gevolge van een hartinfarct. Per 1 januari 1999 wordt zijn arbeidsovereenkomst beÎindigd. Op 20 februari 1999 krijgt hij een tweede hartinfarct, waarna op 11 mei 1999 een bypassoperatie plaatsvindt. Per 1 november 1999 wordt de werknemer hersteld geacht in het kader van de Ziektewet. Hij krijgt dan een WW-uitkering. In verband met een voorgenomen aanstelling als chef-werkplaats vraagt een potentiÎle werkgever om toekenning van een REA-subsidie in de vorm van een plaatsingsbudget. Dit wordt door het GAK geweigerd omdat de werknemer niet arbeidsgehandicapt wordt geacht vanwege het ontbreken van structurele beperkingen. Daardoor zou er geen aanzienlijk risico zijn dat de werknemer binnen vijf jaar ernstige gezondheidsklachten krijgt. De werknemer laat het daarbij niet zitten en gaat in bezwaar en beroep, maar zonder succes. Bij de Centrale Raad van Beroep vindt de werknemer wel gehoor voor zijn klachten. De wet REA is er volgens de Raad niet alleen voor werknemers waarvan op grond van een medisch-arbeidskundige beoordeling vaststaat dat zij in verband met ziekte of gebrek een belemmering hebben bij het verkrijgen of verrichten van arbeid, maar ook voor de persoon die door de negatieve beeldvorming die verband houdt met zijn ernstige ziekteverleden, problemen ondervindt met het vinden van werk, indien er een wellicht kleine, maar wel reÎle mogelijkheid is dat de betreffende persoon door de eerder geconstateerde aandoeningen zal uitvallen.


Commentaar

De kwalificatie van de werknemer als arbeidsgehandicapte is voor de werkgever op dit moment van belang omdat de werkgever dan recht heeft op korting op de WW- en WAO-premie, omdat de werknemer in aanmerking kan komen voor subsidies en voorzieningen en omdat de werkgever in de eerste jaren geen loondoorbetalings- en Pembarisico loopt als de werknemer bij indiensttreding al arbeidsgehandicapt was.