Bezoeken van pornosites reden voor ontslag?

Bezoeken van pornosites reden voor ontslag?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 80
Vindplaats: Kantonrechter Tilburg 12 juni 2003, JAR 2003/176 en kantonrechter Amsterdam 26 mei 2003 respectievelijk 26 juni 2003, JAR 2003/201
Uitspraak

Een werknemer is op 1 oktober 2000 in dienst gekomen van een verzorgingstehuis als co


Commentaar

De (vrij uitgebreide) jurisprudentie op het gebied van het misbruik van internet en/of e-mail is nogal divers. In de meeste gevallen blijken kantonrechters doorslaggevend belang te hechten aan duidelijke schriftelijke instructies over wat wel en niet toegestaan is. Aan die eis was in beide bovenstaande gevallen voldaan. De ernst van de gevallen was wel verschillend. Verfrissend is dat de kantonrechter te Amsterdam te kennen geeft, dat er eigenlijk geen verschil is tussen pornografische afbeeldingen in digitale en papieren vorm. Dat lijkt ons een juiste insteek, die in andere gevallen nog wel eens uit het oog wordt verloren. Ook de opmerking dat een internetprotocol niet zo belangrijk is, omdat het in feite over het naleven van fatsoensnormen gaat, spreekt ons wel aan. Dat neemt niet weg dat het voor werkgevers verstandig is om voor een internetprotocol zorg te dragen.