Bezwaar tegen premienota in verband met aantal gewerkte dagen

Bezwaar tegen premienota in verband met aantal gewerkte dagen
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 78
Vindplaats: Zie: CRvB 31 mei 2001, USZ 2001/195
Uitspraak

In Arbeidsrecht Actueel van oktober 2001 (nummer 52) hebben wij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 31 mei 2001, USZ 2001/195 onder uw aandacht gebracht. Daarbij was aan de Raad de vraag voorgelegd op welke wijze de premieheffing diende plaats te vinden ten aanzien van werknemers die in de off-shore industrie werkzaam waren volgens een systeem van "veertien dagen op, veertien dagen af". De loonbetaling van deze werknemers geschiedde per 4 weken. De wijze van premieheffing is neergelegd in artikel 9 Co