UWV toetst ontslag scherper

 UWV toetst ontslag scherper
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 79

Uitspraak

Het UWV heeft aangekondigd per 1 september 2003 de bestaande regels voor het toekennen van een WW-uitkering scherper te gaan toetsen. In geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter zal het UWV bij twijfel aan de noodzaak voor het ontslag het CWI inschakelen om te laten beoordelen of de werknemer verwijtbaar werkloos is. Het gaat dan met name om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen, waarbij het CWI onder meer onderzoekt of er alternatieven waren voor het ontslag, en of het anciënniteits- of afspiegelingsbeginsel (welke de volgorde bepalen waarin werknemers voor ontslag in aanmerking komen) juist zijn toegepast. Is dat niet het geval, dan wordt nagegaan of de werknemer voldoende verweer heeft gevoerd tegen de gevraagde ontbinding. Als de werknemer verwijtbaar werkloos is, krijgt hij geen WW-uitkering, of slechts een gedeeltelijke uitkering.


Commentaar

Als door het CWI een ontslagvergunning is verleend wegens bedrijfseconomische omstandigheden, wordt de werknemer niet verwijtbaar werkloos geacht. Het CWI toetst in dat geval echter of het ontslag gerechtvaardigd is en of het anciënniteits- of afspiegelingsbeginsel correct is toegepast.