UWV vraagt Ministerie om advies ten aanzien van bezwaren kleine werkgevers ten aanzien van gedifferentieerde WAO-premie 2003

UWV vraagt Ministerie om advies ten aanzien van bezwaren kleine werkgevers ten aanzien van gedifferentieerde WAO-premie 2003
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 73
Vindplaats: UWV-nieuws jaargang 2, nr. 1, maart 2003
Uitspraak

Het UWV vermeldt in zijn nieuwsbrief die het naar aangesloten werkgevers verzendt, dat meer dan 20.000 kleine werkgevers bezwaar hebben gemaakt tegen de vaststelling van het percentage van de gedifferentieerde WAO-premie over het jaar 2003. Het betreft dan werkgevers voor wie de gedifferentieerde WAO-premie is vastgesteld op het vaste rekenpercentage van 2,38%, terwijl zij voorheen een minimumpremie betaalden omdat aan hen geen WAO-uitkeringen van (ex-) werknemers werden toegerekend. De bezwaren zijn gegrond op het feit dat het buiten werking stellen van de Wet Pemba is gebeurd bij Koninklijk Besluit in plaats van bij wetswijziging. Het UWV meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dit punt om advies te hebben gevraagd en verontschuldigt zich voor het feit dat nog niet alle belanghebbenden individueel bericht hebben ontvangen over de ontvangst van hun bezwaarschrift. Het UWV wil dat in de maand april alsnog doen en daarbij het standpunt van het Ministerie meenemen.


Commentaar

De bezwaren zijn (naar wij aannemen) geheel of grotendeels ingediend na ons advies om bezwaar te maken. Dit advies hebben wij in de nacht van 1 op 2 januari 2003 verzonden aan de deelnemers van het arbeidsrecht abonnement©, waarna met name accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren collectief bezwaar maakten namens al hun cliënten, voor wie dit van belang was. Over ons advies hebben Het Financieele Dagblad en de Staatscourant bericht in hun uitgaven van vrijdag 3 januari 2003. Uit het feit dat het UWV het advies van het Ministerie nodig acht, leiden wij af dat het UWV niet zonder meer aanleiding ziet om onze argumenten te weerleggen. Het kan echter ook een aanwijzing zijn dat het UWV wenst dat alsnog de wet (met terugwerkende kracht?) gewijzigd wordt.