Verzwijging van kwaal bij sollicitatie geen reden voor ontslag op staande voet

Verzwijging van kwaal bij sollicitatie geen reden voor ontslag op staande voet
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 80
Vindplaats: Zie: kantonrechter Middelburg 21 juli 2003, JAR 2003/204
Uitspraak

Een 43-jarige werknemer is op 1 oktober 2001 als depot-operator (dat wil zeggen: als havenarbeider) in dienst getreden bij een overslagbedrijf. Tot zijn werkzaamheden behoren het laden en lossen van schepen en auto


Commentaar

De bovengenoemde uitspraak geeft goed aan, waar het om gaat bij het melden dan wel verzwijgen van kwalen bij indiensttreding: de werknemer is alleen verplicht die kwalen te melden, waarvan hem duidelijk moest zijn dat die hem ongeschikt zouden maken voor het werk waarvoor hij solliciteerde. Andere kwalen mag hij verzwijgen. Het feit dat aan de werknemer een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, wijst nog niet op zo