WAO-keuringen (nog) slechter

WAO-keuringen (nog) slechter
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 76
Vindplaats:

Zie: Jaarverslag 2002 Inspectie Werk en Inkomen 21 mei

2003-05-26


Uitspraak

Uit het jaarverslag van de Inspectie Werk en Inkomen blijkt dat het UWV de achterstand bij de eerste beoordelingen van WAO-aanvragen tot aanvaardbare proporties heeft teruggebracht, waartegenover de achterstanden bij herbeoordelingen echter nog groot zijn. De tekortkomingen in de medische en arbeidskundige dossiers zijn daarentegen groter dan in 2001, hetgeen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de uitkeringen.


Commentaar

De Inspectie Werk en Inkomen en haar voorganger het College ToezichtSociale Verzekeringen heeft eerder gerapporteerd dat het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bij de beoordeling van WAO-aanvragenzeer te wensen overlaat. Dat komt overeen met onze ervaringen in procedures waarin wij namens de werkgever de WAO-uitkeringen van werknemers aanvechten. Kennelijk is de kwaliteit sindsdien nog achteruitgegaan, omdat het belangrijker was achterstanden in te lopen dan goed werk te leveren.


Ook werkgevers hebben dus alle reden argwanend te staan tegenover beslissingen tot toekenning van een WAO-uitkering aan hun (ex-)werknemers. Overigens hebben wij geconstateerd dat herbeoordelingen (wettelijkverplicht na één jaar) in de praktijk vaak alleen plaatsvinden aan de hand van een door de werknemer in te vullen schriftelijke vragenlijst, of zelfs in het geheel niet, tenzij de werknemer aangeeft daar prijs op te stellen. Dat laatste betekent dat de werknemer met een volledige uitkering daar niet om zal vragen. Werkgevers (althans: grote werkgevers die nog te maken hebben met premiedifferentiatie) hebben er dan alle belang bij om er op toe te zien, dat de herkeuring wel plaats vindt.