Werkgever aansprakelijk voor schade door RSI wegens niet toezien op nakoming van verplichting tot onderbreking van beeldschermwerk

Werkgever aansprakelijk voor schade door RSI wegens niet toezien op nakoming van verplichting tot onderbreking van beeldschermwerk
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 78
Vindplaats: Zie: kantonrechter Apeldoorn 16 april 2003, JAR 2003/113
Uitspraak

Een werkneemster werkt sinds 1 april 1992 (eerst als uitzendkracht en later als werkneemster) voor een werkgever, aanvankelijk in de functie van secretaresse van de technisch directeur/administratief medewerkster bedrijfsbureau en later in de functie van planningsassistente. Haar werk bestond voornamelijk uit beeldschermwerk. Zij werkte gedurende 36 uur per week, en moest incidenteel overwerken. In april 1997 valt de werkneemster uit met RSI-klachten. In april 1998 wordt aan haar een volledige WAO-uitkering toegekend. De werkneemster stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die zij heeft geleden en zal lijden en vordert schadevergoeding, waarvan de omvang in een aparte schadestaatprocedure moet worden vastgesteld, alsmede een voorschot op de schadevergoeding van


Commentaar

Het bovenstaande vonnis geeft een goed voorbeeld van wat van werkgevers wordt verlangd, teneinde aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onveilige werk-omstandigheden (schade door RSI als gevolg van beeldschermwerk in het bijzonder) te voorkomen. De verantwoordelijkheid van de werkgever gaat heel ver. Werkgevers doen er daarom goed aan die verantwoordelijkheid serieus te nemen. Het verdient bovendien aanbeveling om de eventuele aansprakelijkheid deugdelijk te verzekeren.