Wetsvoorstel werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers bij Tweede Kamer ingediend

Wetsvoorstel werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers bij Tweede Kamer ingediend
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2003 / 76
Vindplaats:

Wetsontwerp werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers, Kamerstuk 2002-2003, nr. 28862


Uitspraak

Werkgevers die op of na 1 mei 2003 een werknemer van 57,5 jaar of ouder ontslaan moeten vanaf de inwerkingtreding van een door de regering ingediende wet (voorzien per 1 januari 2004) een bijdrage betalen aan de WW-uitkering van die werknemers. De bijdrage beloopt 30% van de bruto WW-uitkering (inclusief belasting en sociale lasten), maar voor bedrijven met 11 tot en met 25 werknemers 15%. Bedrijven met 10 of minder werknemers en startende ondernemingen behoeven geen bijdrage te betalen. De maximale bijdrage is 3% van de totale loonsom die de werkgever aan alle werknemers betaalt. De verplichte bijdrage geldt niet voor werknemers die na hun 50ste verjaardag in dienst komen. Ook als de werknemer zelf ontslag neemt, geldt de bijdrage niet.


Commentaar

Al sinds een persbericht in mei 2001 dreigt de regering met terugwerkendekracht werkgevers te verplichten een bijdrage te betalen aan de WW-uitkering van oudere werknemers. Nu is het wetsvoorstel dan eindelijk ingediend en is de terugwerkende kracht “beperkt” tot 1 mei 2003. Grote(re) werkgevers moeten bij ontslag van oudere werknemers nu wel rekening gaan houden met de verplichte bijdrage in de WW-uitkering. Het treffen van een afvloeiingsregeling wordt door deze maatregelfors duurder.