Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met proeftijd bij doorstart na faillissement

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met proeftijd bij doorstart na faillissement
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 96
Vindplaats: Zie: kantonrechter
Uitspraak

Een werkneemster is sinds 1972 in dienst van een werkgever, als deze op 17 september 2003 failliet wordt verklaard. Op 23 september 2003 zegt de curator haar arbeidsovereenkomst op met inachtneming van de opzegtermijn die door de Faillissementswet wordt voorgeschreven. Op 1 november 2003 treedt de werkneemster in dienst van een vennootschap waarin de onderneming na faillissement een doorstart maakt. De aandelen van die vennootschap zijn in handen van een andere aandeelhouder dan degene die de aandelen van de gefailleerde vennootschap bezat. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van zes maanden met twee maanden proeftijd. Op 15 december 2003 wordt de werkneemster ziek. Bij brief van 29 december 2003 wordt zij ontslagen met een beroep op het proeftijdbeding. De werkneemster vecht het ontslag aan en vordert bij de kantonrechter werkhervatting en loondoorbetaling.

De kantonrechter stelt vast dat beide bedrijven worden geleid door dezelfde persoon. Beide bedrijven verrichten ook dezelfde werkzaamheden, in hetzelfde gebouw. De huidige werkgever is dan ook te beschouwen als de opvolgende werkgever van de gefailleerde werkgever en de arbeidsovereenkomst is een voortgezette arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever vereist voor de werkneemster dezelfde vaardigheden als de arbeidsovereenkomst met de gefailleerde werkgever. Dat betekent dat het proeftijdbeding nietig is.

De vraag is vervolgens of de arbeidsovereenkomst van rechtswege kan eindigen door het verstrijken van de overeengekomen duur. Dat is volgens de wet alleen het geval als de arbeidsovereenkomst met de failliete vennootschap is geëindigd door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter. Omdat de opzegging door de curator rechtsgeldig was, behoefde de voortgezette arbeidsovereenkomst niet te worden opgezegd en kon deze eindigen door het verstrijken van de overeengekomen duur. De loonvordering van de werknemer wordt daarom toegewezen tot het einde van de duur van de arbeidsovereenkomst.


Commentaar

Deze uitspraak van de kantonrechter geeft aan hoe de situatie is bij een arbeidsovereenkomst met een werknemer die bij een doorstart na faillissement opnieuw in dienst is genomen. Een nieuwe proeftijd is vaak niet mogelijk, maar een arbeidsovereenkomst kan wel rechtsgeldig voor bepaalde tijd worden aangegaan, mits de curator de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Overigens is een proeftijdbeding van twee maanden in een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden (zoals in dit geval) slechts mogelijk als de CAO dat mogelijk maakt.