Geen verzekeringsplicht directeur minderheidsaandeelhouder

Geen verzekeringsplicht directeur minderheidsaandeelhouder
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 88
Vindplaats: Centrale Raad van Beroep 13 november 2003, USZ 2004/20
Uitspraak

Een in 1987 opgerichte B.V. heeft tot 1990 drie directeuren/aandeelhouders, waarbij


Commentaar

De door de Raad gehanteerde uitzondering op de verzekeringsplicht van directeuren/minderheidsaandeelhouders is dezelfde als die welke in de uitspraak van de Raad van 9 april 1998, USZ 1998/162 wordt gehanteerd. Ook in een uitspraak van de Raad van 19 april 2001, nummer 99/407 werd die uitzondering gehanteerd. In een hele serie van uitspraken beginnend met die van 17 juni 1999, USZ 1999/260 werd echter vooropgesteld dat sprake was van een gezagsverhouding als de directeur/minderheidsaandeelhouder geen doorslaggevende invloed kon uitoefenen op zijn eigen ontslag, en werd een uitzondering daarop slechts aangenomen als uit voldoende materi