Geen voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Geen voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 97
Vindplaats: Kantonrechter Delft 22 april 2004, JAR 2004/227
Uitspraak

Een werknemer van een metaalbewerkingsbedrijf maakt op 1 november 2000 gebruik van een vroegpensioenregeling. Volgens de toepasselijke CAO betekent dat het einde van rechtswege van de arbeidsovereenkomst, maar kunnen de werkgever en werknemer vervolgens arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan, die dan van rechtswege eindigen door het verstrijken van de overeengekomen duur zonder dat voorafgaande opzegging noodzakelijk is.

Op 1 november 2000 treedt de werknemer aldus als hoofdmonteur in dienst van de werkgever voor vier dagen per week op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 1 november 2001. Per 1 november 2001 is deze arbeidsovereenkomst voor een jaar verlengd tot
1 november 2002. Op maandag 4 november 2002, de eerste werkdag na 1 november 2002, is de werknemer om 6 uur


Commentaar

Voor deze werkgever liep het nog net goed af, maar hoewel niet vereist, verdient het natuurlijk aanbeveling de werknemer vóór of bij het eindigen van de overeengekomen duur van een arbeidsovereenkomst (schriftelijk) mede te delen dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Komt de werknemer na het verstrijken van de overeengekomen duur opnieuw werken en laat de werkgever dat toe, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn verlengd.