Hoge ontslagvergoeding na verzoek van werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens mislukte re

Hoge ontslagvergoeding na verzoek van werknemer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens mislukte re
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 88
Vindplaats: Kantonrechter Apeldoorn 18 december 2003, JAR 2004/4
Uitspraak

Bij een onderdeel van een verzekeringsconcern is sinds 1975 tegen een salaris van 5.690,32 bruto per maand een 46-jarige werknemer in dienst, die in maart 2002 wegens een


Commentaar

De sanctie op het niet (in voldoende mate) nakomen van reintegratieverplichtingen ligt niet alleen in de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting door het UWV. De werknemer kan de werkgever ook voor de rechter aanspreken tot nakoming van die verplichtingen, of (zoals in dit geval) bij gebrek aan voldoende basis voor voortzetting van de arbeidsverhouding de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in plaats daarvan vragen met toekenning aan de werknemer van een ontslagvergoeding ten laste van de werkgever. De rechter verdisconteert de eventuele verwijtbaarheid van de werkgever ten aanzien van de reintegratie dan in de hoogte van de ontslagvergoeding.