Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens eindigen leerovereenkomst tijdens ziekte

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens eindigen leerovereenkomst tijdens ziekte
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 96
Vindplaats: Kantonrechter
Uitspraak

Een werknemer is op 20 augustus 2001 in dienst getreden van een schildersbedrijf als leerling-schilder. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden als de leerovereenkomst wordt ontbonden die de leerling met de school (het ROC) heeft gesloten. Bij brief van 14 november 2003 bericht de school de werkgever dat de werknemer per 1 augustus 2003 als leerling is uitgeschreven. Bij brief van 27 november 2003 bericht de werkgever daarop de werknemer dat de arbeidsovereenkomst per 1 december 2003 wordt verbroken. De werknemer is op dat moment al sinds 14 oktober 2003 wegens ziekte arbeidsongeschikt en is fysiek niet langer geschikt voor het beroep van schilder.

De werknemer roept de nietigheid van de opzegging van de arbeidsovereenkomst in, stellend dat de school op onjuiste wijze de leerovereenkomst heeft beëindigd, dat de arbeidsovereenkomst in strijd met het opzegverbod wegens ziekte is beëindigd omdat de werknemer ziek is, en dat de werkgever in strijd met de redelijkheid en billijkheid eindigt. De werknemer vordert loondoorbetaling en toelating tot werkhervatting.

De kantonrechter acht de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst niet in strijd met het recht en in overeenstemming met de CAO. De ontslaggrond houdt geen verband met de ziekte van de werknemer, maar met de beëindiging van de opleiding. Omdat de werknemer zelf heeft aangegeven arbeidsongeschikt te zijn voor het beroep als schilder en te hebben ingestemd met de beëindiging van de opleiding, moet de vordering tot werkhervatting bij gebrek aan belang worden afgewezen. De werkgever heeft volgens de kantonrechter met recht de arbeidsovereenkomst opgezegd omdat die eerder al van rechtswege eindigde zodat de salarisbetalingen door de werkgever alleen bij wijze van coulance tot 1 december 2003 heeft laten doorlopen. Van strijd met de redelijkheid en billijkheid is daarbij geen sprake. De vorderingen van de werknemer worden afgewezen.


Commentaar

Ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereenkomst worden niet snel rechtsgeldig geacht, maar de voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer/leerling van rechtswege ontbonden zal zijn als de leerovereenkomst tussen de werknemer/leerling en de school eindigt, is wel rechtsgeldig. Het eindigen van de arbeidsovereenkomst als gevolg van een ontbindende voorwaarde is geen opzegging en dus geldt het opzegverbod tijdens ziekte dan ook niet. De arbeidsovereenkomst was dan ook op 1 augustus 2003 eigenlijk al beëindigd, hoewel de werknemer nog tot zijn ziekmelding op 14 oktober 2003 zal hebben gewerkt, maar de werkgever wist dat toen nog niet. Dat maakte het moeilijk om een kwalificatie te geven aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 december 2003. Was het een opzegging waarvoor het opzegverbod gold? En zo neen, wat was het dan wel? Gelukkig komt de kantonrechter tot een redelijke uitkomst, maar hij kan de wijze van ontslag ook niet goed kwalificeren en redeneert daar dan ook een beetje om heen.