Overeenstemming over hoofdlijnen nieuwe WAO?

Overeenstemming over hoofdlijnen nieuwe WAO?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 88
Vindplaats: Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12 maart 2004
Uitspraak

Na het advies van de SER heeft de regering een besluit genomen over de hoofdlijnen van de nieuwe WAO, die de regering op 1 januari 2006 wil laten ingaan. Onderstaand een beknopte weergave van de regeling:

- Er komt een regeling


Commentaar

Het kabinetsbesluit wijkt op enkele onderdelen af van het advies dat de SER heeft uitgebracht. De afwijkingen zijn echter niet zodanig dat daarover nog een aanvaring tussen vakbonden en/of werkgeversorganisaties aan de ene kant en de regering aan de andere kant te verwachten lijkt.