Toekennen van extra vakantiedagen aan oudere werknemers vormt verboden onderscheid naar leeftijd

Toekennen van extra vakantiedagen aan oudere werknemers vormt verboden onderscheid naar leeftijd
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 97
Vindplaats: Zie Commissie Gelijke Behandeling 24 september 2004, JAR 2004/223
Uitspraak

Een werkgever kent een arbeidsvoorwaardenregeling waarbij aan medewerkers die 45, 50 en 55 jaar oud zijn geworden en aan medewerkers die 10, 15 of 20 jaar in dienst zijn, extra vakantiedagen worden toegekend, en waarbij arbeidsduurvermindering wordt toegekend aan werknemers van 60, 61 en 62 jaar oud zijn. De werkgever vraagt de Commissie Gelijke Behandeling of die regelingen in strijd zijn met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd. De Commissie constateert dat in alle drie de regelingen verboden onderscheid op grond van leeftijd wordt gemaakt, in het eerste en het laatste geval een direct onderscheid, en in het tweede geval een indirect onderscheid omdat de medewerkers met de meeste dienstjaren ook een hogere leeftijd hebben.

De rechtvaardiging van de werkgever (de inzetbaarheid van oudere werkgevers veiligstellen door hen iets meer mogelijkheden tot uitrusten te geven) kan volgens de Commissie niet met cijfers worden onderbouwd, in die zin dat kan worden aangetoond dat de belastbaarheid minder wordt naarmate werknemers ouder worden, terwijl uit onderzoek blijkt dat werknemers tot 65


Commentaar

De uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling is voor de rechter niet bindend. Bovendien zou die nog anders kunnen uitvallen voor een werkgever die wel kan aantonen dat oudere werknemers een hoger ziekteverzuim hebben omdat zij het werk niet meer zo goed aan kunnen.