Werkgever niet aansprakelijk voor schade door arbeidsongeval werknemer

Werkgever niet aansprakelijk voor schade door arbeidsongeval werknemer
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 94
Vindplaats: Hoge Raad 9 juli 2004, JAR 2004/190
Uitspraak

Een vrachtwagenchauffeur is belast met het vervoeren van allerlei bouwmaterialen, waaronder het laden en lossen van bouwmaterialen en van containers met puin. De werknemer had in dat verband een lege container ten behoeve van de stort van bouwafval geplaatst op een met hekken afgeschermd parkeerterrein, waar bouwafval van renovatiewerkzaamheden werd verzameld. Toen de werknemer de volle container de volgende dag weer wilde gaan ophalen, is hij uitgegleden en gevallen waarbij hij ernstig letsel aan zijn enkel heeft opgelopen. Volgens de werknemer was er ter plaatse een meer dan normale hoeveelheid puin.

De rechtbank had geoordeeld dat de zorgplicht van de werkgever voor veilige arbeidsomstandigheden (welke zorgplicht moet zijn geschonden om tot aansprakelijkheid van de werkgever te kunnen concluderen) niet zover strekt dat de werkgever werkplekken dagelijks moet controleren op aanwezige hoeveelheden puin. De Hoge Raad constateert dat de rechtbank daarmee geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, mede gelet op het feit dat de rechtbank heeft overwogen dat de werkgever overigens ruime aandacht aan de veiligheid heeft besteed, middels voorlichtingsbijeenkomsten voor werknemers, uitreiking aan de werknemers van een handboek met veiligheidsvoorschriften, het doen volgen van cursussen door de werknemers en het uitvoeren van regelmatige werkplekinspecties.


Commentaar

De Hoge Raad lijkt in zijn meest recente arresten wat terug te komen van de strenge lijn, die hij eerder leek te volgen ten aanzien van het aannemen van aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die de werknemer oploopt bij ongevallen op het werk. De werkgever is voor dergelijke schade niet per definitie aansprakelijk, maar alleen als hem kan worden verweten dat hij zijn verplichting om te zorgen voor veilige werkomstandigheden niet is nagekomen. De bewijslast wordt op dat punt op de werkgever gelegd, en die bewijslast is in de praktijk zo zwaar, dat de meeste procedures voor de werkgever niet goed aflopen. Een hele tijd lang vielen de opeenvolgende arresten van de Hoge Raad over dit onderwerp dan ook voor de werkgever slecht uit. De laatste tijd is er echter ook een aantal arresten gewezen, waarin de Hoge Raad aangeeft dat de aansprakelijkheid van de werkgever zijn grenzen heeft.