Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid in werking getreden

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid in werking getreden
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 87
Vindplaats: Wet van 17 december 2003, houdende gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid), Staatsblad 2004, nummer 30
Uitspraak

Per 1 mei 2004 is het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid verboden. Dit geldt zowel bij werving en selectie, als bij
arbeidsvoorwaarden en ontslag. Het verbod geldt niet bij het beëindigen van de arbeidsverhouding in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook werkgelegenheidsbeleid gericht op de arbeidsparticipatie van jongeren blijft toegestaan. Voor overige onderscheidingen op grond van leeftijd (zoals bij leeftijdsvakantiedagen) geldt dat deze zijn toegestaan als deze objectief gerechtvaardigd zijn. Dat betekent dat het maken van onderscheid een gerechtvaardigd doel moet dienen (legitimiteit), dat het maken van onderscheid een evenredig middel moet zijn om dat doel na te streven (proportionaliteit) en dat er geen minder bezwarend middel moet zijn om dat doel na te streven dan het maken van onderscheid op grond van leeftijd (subsidiariteit).
Toetredingsleeftijden en pensioengerechtigde leeftijden in
pensioenregelingen worden niet door het verbod getroffen. Afspraken over verplichte pensionering vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd worden pas na 2 december 2006 door het verbod getroffen, indien deze afspraken vóór 1 mei 2004 zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, CAO of pensioenregeling.


Commentaar

Indien de werknemer stelt dat de werkgever in strijd met het verbod tot onderscheid op grond van leeftijd heeft gehandeld, rust daarmee op de werkgever de bewijslast van het tegendeel. De Commissie Gelijke Behandeling is bevoegd verklaard om te onderzoeken of een onderscheid op grond van leeftijd al dan niet in strijd is met de wet.